Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2022

W ramach środków sołeckich zakupiono sygnalizator bezruchu motion SCOUT K-1 CNBOP i butlę kompozytową 7l/300 bar 3,2 kg zawór VTI na potrzeby OSP Warszewice. 
Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa oraz na organizację akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno – sportowych.

 

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

W ramach środków sołeckich zakupiono Aparat X-PRO Zenith z maską OptiPro i butlą kompozytową 4,6 kg oraz 3 umundurowania RIB-STOP na potrzeby OSP Warszewice. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa.

  

GRANT SOŁECKI DLA WARSZEWIC

W 2021 roku Gmina Stryków pozyskała środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Warszewice. Projekt pn. „Świetlica wiejska w Warszewicach miejscem rekreacji i integracji mieszkańców” został podzielony na dwa zadania. Pierwsze to zakup zmywarki na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Warszewicach, zaś drugie zadanie to zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej na działce sołeckiej. Całkowity koszt projektu wyniósł 9 819,00 zł i jest całkowicie sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.

 • Grant Sołectwo Warszewice
 • Grant Sołectwo Warszewice
 • Grant Sołectwo Warszewice
 • Grant Sołectwo Warszewice

 

 

INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2019/ 2021

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków I

W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstanie 224 nowych punktów świetlnych. Pierwszy etap oświetlenia zrealizowano w: Bratoszewicach (ul. Zatorze) oraz w Smolicach (przy świetlicy). Drugi etap to miejscowości: Tymianka (ul. Lawendowa, ul. Środkowa), Warszewice, Swędów (ul. Sosnowa, ul. Łąkowa), Anielin Swędowski (ul. Spacerowa, ul. Strykowska).Trzeci etap będzie realizowany w: Krucicach, Klęku - do granic m. Łodzi, Klęku-Kiełminie, Bratoszewicach (od ul. Ogrodniczej w kierunku Rokitnicy, ul. Polna), Swędowie (ul. Bolka i Lolka, Kwiatowa, Przylesie) i Strykowie (ul. Zlotowa, Żytnia i Brzezińska). Szacowany koszt inwestycji to 2 170 513,71 zł., w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1 441 334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.

 • Smolice
 • Anielin Swędowski ul.Spacerowa
 • Anielin Swędowski ul.Strykowska
 • Warszewice
 • Warszewice

 

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich zamontowano monitoring nad stawem przy altanie oraz tablicę informacyjną z planem sołectwa. Zakupiono wraz z montażem selektywny system powiadamiania o zdarzeniach oraz defibrylator dla OSP oraz urządzenie do natleniania wody w stawie sołeckim. Przeznaczono również środki na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa.

 • Zakupiony defibrylator

 

INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2019/ 2020

Budowa drogi gminnej Ługi-Cesarka

W ramach inwestycji wybudowano drogę łączącą drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. Łączny koszt inwestycji to 2 115 972,84 zł, w tym 929 766,00 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane w latach 2019/2020.

 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków