Treść strony INWESTYCJE 2019-2023

Zadania zrealizowane w latach 2019 -2023

 • Budowa drogi gminnej Ługi-Cesarka. W ramach inwestycji wybudowano drogę łączącą drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. Łączny koszt inwestycji to 2 115 972,84 zł, w tym 929 766,00 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane w latach 2019/2020.
 • W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstało 224 nowych punktów świetlnych w całej gminie. W tym w Sołectwie Warszewice  10 szt. słupów wraz z oprawami. Szacowany koszt całej inwestycji to 2 170 513,71 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1 441 334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.
 • W 2021 roku pozyskano środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Warszewice. Projekt pn. „Świetlica wiejska w Warszewicach miejscem rekreacji i integracji mieszkańców” został on podzielony na dwa zadania. Pierwsze to zakup zmywarki na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Warszewicach, zaś drugie zadanie to zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej na działce sołeckiej. Całkowity koszt projektu wyniósł 9 819,00 zł i jest całkowicie sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego;
 • Zakup i montaż monitoringu nad stawem przy altanie;
 • Zakup urządzenia do natleniania wody w stawie sołeckim;
 • Zakup i montaż tablicy z planem Sołectwa Warszewice;
 • Zakup i montaż selektywnego systemu powiadomienia o zdarzeniach na potrzeby OSP Warszewice;
 • Zakup defibrylatora, Aparat X-PRO Zenith z maską OptiPro i butlą kompozytową 4,6 kg, 3 umundurowań RIB-STOP, sygnalizatora bezruchu motion SCOUT K-1 CNBOP, butli kompozytową 7l/300 bar 3,2 kg zawór VTI na potrzeby OSP Warszewice;
 • Utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa;
 • Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych.
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków