Treść strony ZADANIA SOŁECKIE 2019-2024

Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej - Tymianka - 41 820,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance - 2 774 280,00 zł

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance od dł. 1689,60 m wraz z odtworzeniem asfaltu na całej szerokości drogi gminnej i poboczy -             1 917 380,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2020 r.; 
 • Przejęcie przez Gminę Stryków wykonanej sieci wodociągowej w m. Lipa na - 17 000,00 zł i sieć kanalizacyjną w m. Lipa - 30 000,00 . Zadanie zrealizowano w 2021 r.;
 • Przejęcie przez Gminę  Stryków wykonaną w Tymiance i Lipie nową sieć wodociągową i kanalizacyjną, która przyczyni się do rozwoju mieszkalnictwa na tym terenie, wydatkując kolejne środki z budżetu gminy tj. sieć wodociągową  - Tymianka 125 000,00 zł i Lipa 60 000,00 zł oraz sieć kanalizacyjną - Tymianka 440 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2022 r.;
 • Wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacyjnej w Tymiance – 25 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2022 r.;
 • Modernizacja tłoczni ścieków w Tymiance – 159 900,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2023 r.
 • Budowa kanalizacji w Tymiance
 • Budowa kanalizacji w Tymiance
 • Budowa kanalizacji w Tymiance
 • Budowa kanalizacji w Tymiance
 • Budowa kanalizacji w Tymiance

Budowa oświetlenia dróg gminnych - 595 936,34 zł

 • Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa – Krucice, 25 słupów stalowych wraz z oprawami i źródłami światła LED + linia zasilająca o długości 880 mb -  124 033,58 zł. Zadanie zrealizowano w 2019 r.;
 • W ramach złożonego projektu unijnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków I” powstało 224 nowych punktów świetlnych, w tym w Sołectwie Tymianka zamontowano: 9 szt. słupów wraz z oprawami i źródłami światła typu LED w Tymiance na ul. Środkowej i Lawendowej o wartości 55 795,86 zł oraz montaż 10 słupów i montaż 21 sztuk opraw LED w Krucicach - 72 333,77 zł. 2019/2020;
 • Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Osse i Tymianka - 29 szt. słupów wraz z oprawami - 245 870,52 zł.  Zadanie zrealizowano w 2023 r.;
 • Budowa oświetlenia w miejscowości Mała Tymianka -10 lamp - 97 902,61 zł. Zadanie zrealizowano w 2023 r.
 • Budowa oświetlenia dróg gminnych

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej

 • Remont świetlicy wiejskiej polegający m.in. na  demontażu opaski z płyt betonowych wokół budynku, oczyszczeniu fundamentów i zabezpieczeniu izolbetem oraz folią bąbelkową, malowaniu ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych budynku, zamontowanie półrynien wraz z obróbką oraz rynny spustowej. Całkowity koszt remontu wyniósł 11 495,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.;
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej. Zakup grzejnika, stołów i ławek składanych, warnika do wody o podwójnych ściankach 18l,  kociołka do zupy 8l, podgrzewacza elektrycznego Kitchen Line GN 1/1-00, 2 termosów do transportu żywności ze stali nierdzewnej 15l, podgrzewacza elektrycznego Kitchen Line – okrągłego, 2 pojemników GN Budget Line GN1/2 o wymiarach 325x265x100mm, garnka wysokiego z pokrywką Kitchen Line poj.20, fi.320x(H)270, czajnika elektrycznego;
 • Zakup grilla gazowego, namiotu, siatek do bramki do piłki nożnej i do gry w siatkówkę.
 • Remont świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Remont świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Remont świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Remont świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Remont świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Remont świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Remont świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tymiance

Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej

 • W 2021 roku pozyskano środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Tymianka. W ramach projektu pn. „Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej” zakupiono materiały do wymiany ogrodzenia tj.: siatka, druty, płyty podmurówkowe, napinacze, przelotki itp. Całkowity koszt projektu wyniósł 10 000,00 zł i  był całkowicie sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej

Doposażenie placu zabaw w Tymiance

 • Budowa zjazdu linowego na placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej – 42 295,31 zł, wykonanie mapy dc projektowych -  1 330,00 zł;
 • Montaż nowych piłkochwytów i wymiana na placu zabaw uszkodzonego bujaka konika.
 • Budowa zjazdu linowego Tymianka
 • Budowa zjazdu linowego Tymianka
 • Budowa zjazdu linowego Tymianka
 • Montaż piłkochwytów i bujaka konika
 • Montaż piłkochwytów i bujaka konika
 • Montaż piłkochwytów i bujaka konika

Zadania stałe w sołectwie Tymianka

 • Utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa;
 • Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych;
 • Wynajem kabiny TOI TOI.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków