Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej - Tymianka - 41 820,00 zł

Gmina Stryków jest już w posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej w Tymiance. Dokumentacja projektowa została zlecona w 2023 roku i była konsultowana z przedstawicielami Sołectwa Tymianka. Nowa świetlica będzie budynkiem parterowym z salą spotkań, aneksem kuchennym, zapleczem sanitarno-technicznym i tarasem. Budynek ma zaprojektowaną instalację fotowoltaiczną. Koszt dokumentacji wyniósł 41.820 zł.

Nowa świetlica w Tymiance będzie miejscem spotkań lokalnej społeczności i aktywnego KGW, a wraz z przylegającym terenem pozwoli na wspólne spędzenie czasu.

 • Południowa i północna elewacja zaprojektowanej nowej świetlicy w Tymiance
 • Zachodnia i wschodnia elewacja zaprojektowanej nowej świetlicy w Tymiance

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance - 2 774 280,00 zł

Wykonano budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku o dł. 1689,60 m wraz z odtworzeniem asfaltu na całej szerokości drogi gminnej i poboczy. Koszty zadania wyniosły 1 917 380,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2020 r. Zostało zrealizowane również przejęcie przez Gminę Stryków wykonanej sieci wodociągowej w m. Lipa na  kwotę 17 000,00 zł i sieć kanalizacyjną w m. Lipa na kwotę 30 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2021 r.
Następnie nastąpiło przejęcie przez Gminę  Stryków wykonanej w Tymiance i Lipie nowej sieć wodociągowej i kanalizacyjnej, która przyczynia się do rozwoju mieszkalnictwa na tym terenie, wydatkując kolejne środki z budżetu gminy tj. sieć wodociągową w Tymiance 125 000,00 zł i Lipie 60 000,00 zł oraz sieć kanalizacyjna w Tymiance 440 00,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2022 r.
Ponadto wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacyjnej w Tymiance na kwotę 25 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2022 r.
W 2023 r. dokonano modernizacji tłoczni ścieków w Tymiance w kwocie 159 900,00 zł.

 • Budowa kanalizacji w Tymiance
 • Budowa kanalizacji w Tymiance
 • Budowa kanalizacji w Tymiance
 • Budowa kanalizacji w Tymiance
 • Budowa kanalizacji w Tymiance

Budowa oświetlenia dróg gminnych - 595 936,34 zł

W ramach budowy oświetlenia dróg gminnych Lipa – Krucice powstało 25 słupów stalowych wraz z oprawami i źródłami światła LED + linia zasilająca o długości 880 mb. Koszty zadania to 124 033,58 zł. Zadanie zrealizowano w 2019 r.
W ramach projektu „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków I” w Sołectwie Tymianka zamontowano: 9 szt. słupów wraz z oprawami i źródłami światła typu LED w Tymiance na ul. Środkowej i Lawendowej o wartości 55 795,86 zł oraz zamontowano 10 słupów 21 sztuk opraw LED w Krucicach  na kwotę 72 333,77 zł. Zadanie zrealizowano w latach  2019/2020.
W 2023 r. na drodze relacji Osse Tymianka zamontowano 29 szt. słupów wraz z oprawami na kwotę  245 870,52 zł.  Zadanie zrealizowano w 2023 r., oraz 10 lamp w Małej Tymiance na kwotę 97 902,61 zł.

 • Budowa oświetlenia dróg gminnych

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej

Remont świetlicy wiejskiej polegał m.in. na  demontażu opaski z płyt betonowych wokół budynku, oczyszczeniu fundamentów i zabezpieczeniu izolbetem oraz folią bąbelkową, malowaniu ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych budynku, zamontowanie półrynien wraz z obróbką oraz rynny spustowej. Całkowity koszt remontu wyniósł 11 495,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.
Ponadto świetlica wiejska zyskała nowe wyposażenie m.in. grzejnik, stoły i ławki składane, warnik do wody o podwójnych ściankach 18l,  kociołek do zupy 8l, podgrzewacz elektryczny Kitchen Line GN 1/1-00, 2 termosy do transportu żywności ze stali nierdzewnej 15l, podgrzewacze elektryczne Kitchen Line – okrągłe, 2 pojemniki GN Budget Line GN1/2 o wymiarach 325x265x100mm, garnek wysoki z pokrywką Kitchen Line poj.20, fi.320x(H)270, czajnik elektryczny.

 • Remont świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Remont świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Remont świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Remont świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Remont świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Remont świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Remont świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej Tymianka
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tymiance

Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej

W 2021 roku pozyskano środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Tymianka. W ramach projektu pn. „Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej” zakupiono materiały do wymiany ogrodzenia tj.: siatka, druty, płyty podmurówkowe, napinacze, przelotki itp. Całkowity koszt projektu wyniósł 10 000,00 zł i  był całkowicie sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.

 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej
 • Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej

Doposażenie placu zabaw w Tymiance

Plac zabaw zyskał nowe urządzenie tj. zjazd linowy wraz z nawierzchnią bezpieczną  koszt wykonanej inwestycji to 42 295,31 zł plus wykonanie mapy dc projektowych -  1 330,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2023 r. Ponadto w 2020 r. wykonano nowe piłkochwyty za kwotę 6 789,60 zł  i 2021 r.   wykonano kolejne piłkochwyty za kwotę 5 000,00 zł. Natomiast w 2022 r. wymieniono  bujaka konika dla małych dzieci za kwotę 3 000,00 zł.

 • Budowa zjazdu linowego Tymianka
 • Budowa zjazdu linowego Tymianka
 • Budowa zjazdu linowego Tymianka
 • Montaż piłkochwytów i bujaka konika
 • Montaż piłkochwytów i bujaka konika
 • Montaż piłkochwytów i bujaka konika

Zadania stałe w sołectwie Tymianka

Zadania stałe będące w zakresie aktywności sołectwa to organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych, utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa a także serwis i wynajem kabiny TOI TOI.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków