Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2022

W ramach środków sołeckich wymieniono konika na placu zabaw. Pozostałe środki przeznaczono na wykonacie mapy do celów projektowych, utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa oraz na serwis i wynajem kabiny TOI-TOI.

 • Plac zabaw

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2022

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Małej Tymiance oraz Tymiance jest częścią większej inwestycji gminnej obejmującej także miejscowości: Swędów - ul. Szumiących Jodeł oraz ul. Cyprysowa, Wrzask, Osse i Ługi. Koszt inwestycji w Małej Tymiance to: 91.079,04 zł, natomiast w Tymiance i Ossem - łącznie 228.547,53  zł. Zakończenie całego zadania planowane jest na pierwsze półrocze 2023 r.

 

GRANT SOŁECKI DLA TYMIANKI

W 2021 roku Gmina Stryków pozyskała środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Tymianka. W ramach projektu pn. „Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej” zakupiono materiały do wymiany ogrodzenia tj.: siatka, druty, płyty podmurówkowe, napinacze, przelotki itp. Całkowity koszt projektu wyniósł 10 000,00 zł i jest całkowicie sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.

 • logo grant
 • Grant Sołectwo Tymianka
 • Grant Sołectwo Tymianka
 • Grant Sołectwo Tymianka
 • Grant Sołectwo Tymianka
 • Grant Sołectwo Tymianka
 • Grant Sołectwo Tymianka
 • Grant Sołectwo Tymianka

 

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

W ramach środków sołeckich wykonano remont świetlicy wiejskiej polegający m.in. na  demontażu opaski z płyt betonowych wokół budynku, oczyszczeniu fundamentów i zabezpieczeniu izolbetem oraz folią bąbelkową, ułożeniu opaski betonowej oraz zabezpieczeniu foli przy ścianie, wykonaniu otworu pod okno wraz z zamontowaniem belki i okna, malowaniu ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych budynku, zamontowanie półrynien wraz z obróbką oraz rynny spustowej. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa i na serwis i wynajem kabiny TOI-TOI.

 • Tymianka
 • Tymianka
 • Tymianka
 • Tymianka

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2021

Utwardzenie nawierzchni przy studni w Koźlu

Prace polegały na utwardzeniu nawierzchni przy nowo wybudowanej studni w Koźlu w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu i należytej obsługi obiektu. Zadanie finansowane przez Gminę Stryków realizuje ZGKiM w Strykowie. Koszt to ok. 60.000 zł. Inwestycję zrealizowano w 2021 r.

 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2020

Budowa studni w Koźlu

Inwestycja polegała na budowie dodatkowej studni o głębokości ok. 50 m i wydajności eksploatacyjnej 53 m szesc. na godzinę. SUW  w Koźlu zaopatruje w wodę wsie: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Dotychczas stacja posiadała jedną studnię , co w przypadku awarii stwarzało zagrożenie zaburzeń dostaw wody. Podczas budowy drugiej studni zastosowano metodę udarowo-okrętną, która pozwoliła uniknąć ewentualnego zanieczyszczenia pokładów wody czerpanej z położonego w bliskiej odległości eksploatowanego otworu studziennego.  Po podłączeniu do SUW, zleceniu badań wody i oddaniu do użytku nowej studni, obydwie studnie pracować będą w systemie naprzemiennym. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220 000,00 zł. Zadanie realizowane w 2020 r.

 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance

W ramach inwestycji  wybudowano kanał sanitarny o dł. 1689,60 m ze studniami rewizyjnymi i bocznymi odejściami kanalizacyjnymi dla poszczególnych działek do granicy działki drogowej oraz kanał tłoczny o dł. 1435,20 m. Inwestycja umożliwiła odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych ze studzienek na działkach zlokalizowanych przy drogach gminnych w Tymiance do oczyszczalni ścieków w Strykowie. Odtworzono asfalt na całej szerokości jezdni drogi gminnej i pobocze ziemne na całej długości wykonywanych robót kanalizacyjnych. Całkowity koszt zadania to 1.917.380,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2020 roku.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance

 

 

INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2019/ 2021

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków I

W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstanie 224 nowych punktów świetlnych. Pierwszy etap oświetlenia zrealizowano w: Bratoszewicach (ul. Zatorze) oraz w Smolicach (przy świetlicy). Drugi etap to miejscowości: Tymianka (ul. Lawendowa, ul. Środkowa), Warszewice, Swędów (ul. Sosnowa, ul. Łąkowa), Anielin Swędowski (ul. Spacerowa, ul. Strykowska).Trzeci etap będzie realizowany w: Krucicach, Klęku - do granic m. Łodzi, Klęku-Kiełminie, Bratoszewicach (od ul. Ogrodniczej w kierunku Rokitnicy, ul. Polna), Swędowie (ul. Bolka i Lolka, Kwiatowa, Przylesie) i Strykowie (ul. Zlotowa, Żytnia i Brzezińska). Szacowany koszt inwestycji to 2.170.513,71 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1.441.334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.

 • Smolice
 • Anielin Swędowski ul.Spacerowa
 • Anielin Swędowski ul.Strykowska
 • Warszewice
 • Warszewice

 

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich doposażono świetlicę w w grzejnik, składane zestawy cateringowe tj. stoły, ławki i krzesła oraz zakupiono grilla gazowego. Na działce sołeckiej zamontowano zakupione piłkochwyty. Dokonano zakupu namiotu oraz  zakupiono nowe siatki na bramki do piłki nożnej i do  gry w siatkówkę. Przeznaczono środki na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa oraz wynajem i serwis TOI – TOI.

 • Stoły, krzesła, ławki
 • Zakupiony grill
 • Piłkochwyt

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków