Treść strony INWESTYCJE 2019-2023

Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023

 • Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków I. W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstanie 224 nowych punktów świetlnych.  W Sołectwie Tymianka: Krucice 21 szt. słupów wraz z oprawami, Tymianka 9 szt. słupów wraz z oprawami  Szacowany koszt inwestycji to 2.170.513,71 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1.441.334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance. W ramach inwestycji  wybudowano kanał sanitarny o dł. 1689,60 m ze studniami rewizyjnymi i bocznymi odejściami kanalizacyjnymi dla poszczególnych działek do granicy działki drogowej oraz kanał tłoczny o dł. 1435,20 m. Inwestycja umożliwiła odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych ze studzienek na działkach zlokalizowanych przy drogach gminnych w Tymiance do oczyszczalni ścieków w Strykowie. Odtworzono asfalt na całej szerokości jezdni drogi gminnej i pobocze ziemne na całej długości wykonywanych robót kanalizacyjnych. Całkowity koszt zadania to 1.917.380,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2020 roku;
 • Budowa studni w Koźlu. Zaopatruje w wodę wsie: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 r.;
 • W 2021 roku pozyskano środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Tymianka. W ramach projektu pn. „Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej” zakupiono materiały do wymiany ogrodzenia tj.: siatka, druty, płyty podmurówkowe, napinacze, przelotki itp. Całkowity koszt projektu wyniósł 10 000,00 zł i jest całkowicie sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.
 • Zakup grzejnika, stołów i ławek składanych do świetlicy wiejskiej;
 • Zakup grilla gazowego, namiotu, siatek do bramki do piłki nożnej i do gry w siatkówkę;
 • Montaż nowych piłkochwyty;
 • Remont świetlicy wiejskiej polegający m.in. na  demontażu opaski z płyt betonowych wokół budynku, oczyszczeniu fundamentów i zabezpieczeniu izolbetem oraz folią bąbelkową, malowaniu ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych budynku, zamontowanie półrynien wraz z obróbką oraz rynny spustowej;
 • Wymiana na placu zabaw uszkodzonego bujaka konika; Utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa;
 • Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych;
 • Wynajem kabiny TOI TOI.
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków