Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Przebudowa obiektu i utworzenie świetlicy w Starym Imielniku – 860 870,00 zł

W celu zwiększenia aktywności społecznej i kulturalnej lokalnej społeczności, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, zostało wykonanych szereg prac finansowanych z budżetu gminy oraz budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.W 2019 roku zrealizowaliśmy zadanie polegające na rozbudowie i przebudowie budynków na działce sołeckiej w miejscowości Stary Imielnik z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Obiekt świetlicy zaprojektowany został jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej z dachem o konstrukcji drewnianej. Oprócz pomieszczeń użytkowych wykonano pełną infrastrukturę techniczną tj. zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wodociągowo – kanalizacyjne, instalację gazową wraz z centralnym ogrzewaniem i wyposażeniem kotłowni oraz instalację elektryczną. Przed budynkiem w części ogrodowej urządzono drewniany taras z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz częściowo utwardzano teren działki sołeckiej. Koszt zadania wyniósł 860.870,00 zł. 

 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, po wybudowaniu budynku świetlicy
 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, po wybudowaniu budynku świetlicy, zadaszone wejście do budynku
 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, po wybudowaniu budynku świetlicy, widok budynku z boku wraz z widocznym...
 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, w trakcie budowy nowej świetlicy
 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, w trakcie budowy nowej świetlicy - rozbudowa i przebudowa istniejących...

Budowa oświetlenia solarnego

W ramach  "Budowy oświetlenia solarnego na terenie Gminy Stryków"  sołectwo zyskało lampę solarną na na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku. Zadanie zrealizowano w 2023 r

Kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych w Sołectwie Stary Imielnik - 21 000,00 zł

W  2019 roku pozyskano środki na realizację  grantu sołeckiego pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych w Sołectwie Stary Imielnik”. W ramach realizacji projektu zakupiono wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej m.in.: kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym, szafę chłodniczo - mroźną, stół ze zlewem dwukomorowym, stół roboczy z półką, okap przyścienny oraz witrynę chłodniczą. Całkowity koszt projektu wyniósł 21 000,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 11 000,00 zł.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Doposażenie świetlicy wiejskiej i działki sołeckiej

Główną inwestycją był montaż systemu alarmowego na działce sołeckiej. Ponadto w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w latach 2019-2023 wydatkowano środki w kwocie 39 415,79 zł z których zakupiono m.in. stoły, krzesła, odkurzacz, mikrofalówkę, frytownicę, zmywarkę gastronomiczną z akcesoriami, czajnik, rolety wewnętrzne, moskitiery okienne, naczynia typu bulionówki, półmiski, salaterki, dzbanki, lustra łazienkowe, obrusy, patery, przedłużacz, stół centralny z półką ze stali nierdzewnej, szafę ze stali nierdzewnej, stojak szatniowy i szorowarkę elektryczną. W celu utrzymania estetyki działki sołeckiej  został zakupiony dmuchawo-odkurzacz a na tarasie świetlicy ustawiono drewniane stoły i ławki. Dodatkowo na budynku świetlicy zamontowano drewnianą tablicę oznaczającą obiekt. Altana sołecka została wyposażona w rolety metalowe. 
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zagospodarowanie zielenią terenu działki sołeckiej

Mieszkańcy sołectwa w ramach wspólnej pracy przygotowali teren działki sołeckiej do posadzenia roślin. Następnie wspólnie dokonano nasadzeń. Teren zyskał  8 szt. thuji, 5 szt. hortensji bukietowej, 10 szt. hortensji złotej oraz 2 szt. hortensji niebieskiej. Zadanie zrealizowane zostało w 2021 r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakup strojów dla KGW Stary Imielnik

W ramach zadania zakupino stroje reprezentacyjne dla wszystkich członkiń KGW w Starym Imielniku. Wartośc zakupionych strojów - 2 000,00 zł. Zakupu dokonano w 2020 roku. 

 • -
 • -

Zadania stałe w Sołectwie Stary Imielnik

W ramach zadań stałych sołectwo dba o utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa i organizuje akcje ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowe.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków