Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Budowa studni w Koźlu - 220 000,00 zł

Wybudowana studnia zaopatruje w wodę wsie: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 r. 

 • -
 • -
 • -

Remont świetlicy wiejskiej

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Sadówce, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, zostało wykonanych szereg prac modernizacyjnych finansowanych z budżetu gminy, budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego, jak i pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych. Podjęte w tej kadencji działania miały na celu doprowadzenie obiektu do stanu należytej funkcjonalności i estetyki. Ustawiony w ubiegłej kadencji używany kontener, wciąż generował problemy użytkowe mieszkańcom sołectwa oraz nie stanowił najlepszej wizytówki estetycznej, a działka sołecka nie była zagospodarowana:
💠 2023 rok - docieplenie i otynkowaniu świetlicy wiejskiej oraz wykonanie podbitki. Koszt zadania wyniósł 24.354 zł oraz  budowa placu zabaw - 52 176,60 zł.
💠 2021 rok - remont dachu na świetlicy. Koszt zadania wyniósł 28.870 zł.
💠 2020 rok - montaż wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem terenu. Koszt zadania wyniósł 57.800 zł, w tym 32.762 zł pozyskaliśmy w ramach PROW2014 -2020.
💠 2019 rok - utwardzenie terenu wjazdu na teren działki. Koszt zadania wyniósł 9.800 zł.

 • Świetlica wiejska w Sadówce po modernizacji
 • Drewniana wiata wraz z utwardzonym terenem na działce sołeckiej w Sadówce
 • Działka sołecka w Sadówce po utwardzeniu terenu wjazdu
 • Działka sołecka w Sadówce w trakcie utwardzania terenu wjazdu
 • Działka sołecka w Sadówce przed modernizacją świetlicy oraz utwardzeniem terenu wjazdu

Montaż wiaty drewnianej wraz z wykonaniem utwardzenia terenu – 57 800,00 zł

Montaż wiaty drewnianej wraz z wykonaniem utwardzenia terenu - w ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wykonywany został montaż wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Sadówka. Zadanie realizowane w 2020 roku.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wyposażenie placu zabaw - 52 176,60 zł

Plac zabaw został wyposażony w urządzenia zabawowe typu - karuzelę krzyżową czteroramienną, huśtawkę potrójną z bocianim gniazdem oraz  huśtawkę ważka. Zamontowano również siłownię plenerową wyposażoną w steper oraz wahadło i twister na jednym słupie. Pod urządzeniami placu zabaw została wykonana nawierzchnia bezpieczna piaskowa, a pod urządzeniami fitness - nawierzchnia z kostki brukowej. Zadanie zrealizowano w 2023 r.                                                                                                                                                                          

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wyposażenie świetlicy wiejskiej.

W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono - krzesła,  stoły, garnki, patelnie, zestawy naczyń, stół do tenisa stołowego, flaczarki, naczynia żaroodporne, dzbanki, blachy do ciasta.

Zagospodarowanie działki sołeckiej

W ramach nasadzeń prowadzonych na terenie działki sołeckiej, zakupiono 100 szt. thuji, 10 szt. klonów czerwonych, korę oraz artykuły niezbędne do nasadzeń roślin. Zadanie zrealizowano w 2021 r. Ponadto w 2019 r. wykonano wjazd na teren działki, którego wartość wyniosła 9 800,00 zł. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • Wjazd na działkę przed utwardzeniem

Zadania stałe w Sołectwie Sadówka

W ramach zadania sołectwo utrzymuje  teren zielony będący  w użytkowaniu sołectwa a także realizuje akcje ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowe. 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków