Treść strony INWESTYCJE 2019-2023

Zadania zrealizowane w latach 2019-2023

 • Budowa studni w Koźlu. Zaopatruje w wodę wsie: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 r.;
 • Montaż wiaty drewnianej wraz z wykonaniem utwardzenia terenu. W ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 wykonywany został montaż wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Sadówka. Koszt inwestycji to 57.800,00 zł. Zadanie realizowane w 2020 roku.
 • Zakup krzeseł, stołów, garnków, patelni, zestawów naczyń, stołu do tenisa stołowego, flaczarki, naczynia żaroodpornego, dzbanków, blach do ciasta do świetlicy wiejskiej;
 • Zakup thuji, klonów czerwonych, kory oraz artykułów niezbędnych do nasadzeń roślin;
 • Utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa;
 • Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych.
 • Budowa studni w Koźlu, która opatruje w wodę m.in. Sadówkę
 • Budowa studni w Koźlu, która opatruje w wodę m.in. Sadówkę
 • Utwardzenie nawierzchni przy studni w Koźlu
 • Drewniana wiata
 • Utwardzenie nawierzchni pod wiatę
 • Utwardzenie nawierzchni na działce sołeckiej w Sadówce
 • Prace ziemne na działce sołeckiej w Sadówce
 • Zakupione rośliny
 • Zakupione materiały ogrodnicze
 • Nowe nasadzenia na działce sołeckiej w Sadówce

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków