Treść strony INWESTYCJE 2019-2023

Zadania zrealizowane w latach 2019-2023

• Modernizacja oświetlenia ulicznego w Ossem część większej inwestycji gminnej obejmującej także miejscowości: Tymianka, Swędów -                      ul. Szumiących Jodeł, ul. Cyprysowa, Wrzask, Mała Tymianka i Ługi. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Osse i Tymianka 29 szt. słupów wraz z oprawami. Całkowity koszt inwestycji to 245 870,52 zł. Zadanie zrealizowane w 2023 r.;
• Remont drogi gminnej Osse-Bronin. Łączny koszt inwestycji to 279 539,35 zł, w tym 139 769,00 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane w 2019 roku;
• Przebudowa drogi gminnej nr 120307E Osse – Ciołek. Łączna długość remontowanej drogi gminnej wynosi 2 330 mb. Dofinansowaniem został objęty odcinek drogi o długości 1325 mb. Całkowita wartość projektu to 567 677,64 zł. Gmina Stryków w związku ze złożonym wnioskiem otrzymała 210 627,00 zł dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania ". Zadanie zrealizowane w 2019 roku;
• Budowa studni w Koźlu. Zaopatruje w wodę wsie: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 r.;
•  2021 roku pozyskane zostały środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Osse. W ramach projektu pn. „Zakup grilla wędzarni” dokonano zakupu specjalistycznego grilla. Ogólny koszt projektu wyniósł  8 000,00 zł i został całkowicie sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego;
• Zakup szafy chłodniczej, 2 karcherów myjących, lamp owadobójczych, 35 kompletów sztućców, okapu kuchennego z wentylatorem, 2 kuchenek elektrycznych, gofrownicy, taboretu gazowego i krzeseł do świetlicy wiejskiej;
• Projekt i montaż napisu z nazwą sołectwa „Osse” na budynek świetlicy;
• Zakup zjazdu linowego i zjeżdżalni na plac zabaw;
• Utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa;
• Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych.

 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019
 • Przebudowa drogi gminnej nr 120307E Osse – Ciołek, inwestycja w trakcie realizacji
 • Budowa studni w Koźlu zaopatrującej w wodę m.in. Osse.
 • Budowa studni w Koźlu zaopatrującej w wodę m.in. Osse.
 • Plakat projekt Siłectwo na plus, Samorząd Województwa Łódzkiego
 • KGW w Ossem, mieszkańcy Ossego przy grillu zakupionym w ramach grantu
 • Okap kuchenny
 • Napis z nazwą sołectwa „Osse” na budynku świetlicy
 • Inwestycje w Sołectwie Osse

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków