Treść strony ZADANIA SOŁECKIE 2019-2024

Budowa drogi gminnej Ługi-Michałówek - 2 802 679,63 zł

W ramach inwestycji wybudowano drogę o szerokości 5,00 m (na łukach poszerzenia do 5,80 m, 6,00 m oraz 6,20 m) na długości 1550,09 m o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami i chodnikiem po jednej stronie, rowami przydrożnymi, wpustami deszczowymi, przepustem drogowym ramowym wraz umocnieniem dna rowu. Zamontowano bariery ochronne i  bariery energochłonnej. Wykonano nasadzenia zastępcze w docelowym pasie drogowym. Droga stanowi istotny element ruchu lokalnego, ważny pod względem zapewnia bezpieczeństwa i rozwoju terenów mieszkaniowych, a także dla ruchu turystycznego ze względu na bliskość Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz miejsc, w których rozegrały się historyczne wydarzenia Powstania Styczniowego. Koszt inwestycji to 2 802 679,63 zł. Zadanie dofinansowane ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 258 434,00 zł. 
Inwestycja zrealizowana w latach 2020/2021. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nakładka na drodze gminnej

Położona nakładka z mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach naprawy uszkodzeń drogowych powstałych przez szkodliwe działanie wody i mrozu w trakcie zimy w Orzechówku. Zdanie zrealizowano w 2021 r.

Działka sołecka

 • Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy, huśtawkę wagową, piaskownicę sześciokątną, słonia na sprężynie, żyrafę na sprężynie, huśtawkę podwójną, huśtawkę z zawiesiem bocianie gniazdo, karuzelę tarczową, rekreacyjny zestaw do siatkówki wraz z piłkami;
 •  Zakup 3 szt. ławek, 2 szt. koszy, namiotu, grilla, oświetlenia solarnego do altany sołeckiej;
 • Zakup 7 zestawów - stół plus ławki z drewna sosnowego;
 • Zakup i posadzenie  70 szt. thuji, 10 szt. borówki amerykańskiej, 1 szt. świerku srebrnego, 3 szt. porzeczki, 3 szt. agrestu, 5 szt. jeżyn i 10 szt. malin na działce sołeckiej;
 • Zakup warnika na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami sołectwa.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zadania stałe w Sołectwie Michałówek

 • Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych;
 • Wynajem kabiny TOI TOI;
 • Utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków