Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO MICHAŁÓWEK (MICHAŁÓWEK, ORZECHÓWEK)

Treść strony SOŁECTWO MICHAŁÓWEK (MICHAŁÓWEK, ORZECHÓWEK)

Sołectwo Michałówek (Michałówek, Orzechówek)

Sołtys:
Orzechowski Adam
solectwo.michalowek@strykow.pl

Rada Sołecka:
Chybała  Daniel
Józwik Grzegorz
Kowalski Krzysztof
Obarek Bartłomiej
Wysocki Krzysztof

W skład sołectwa wchodzą miejscowości Michałówek i Orzechówek, stanowiące północny fragment Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Na terenie sołectwa istnieje aż 11 stanowisk archeologicznych, pochodzących z okresu rzymskiego, epoki brązu i okresu wczesnego średniowiecza. Spis powszechny z 1921 r. wymienia na obszarze dzisiejszego sołectwa Michałówek istnienie czterech jednostek osadniczych. Dzisiejszy wygląd sołectwa zaczął kształtować się w latach 70-tych XX w. Główną osią komunikacyjną jest biegnący z południowego zachodu ku północnemu wschodowi odcinek DK 14 oraz drogi gminne, wzdłuż których rozwinęły się obie wsie. Mieszkańcy mogą korzystać z placu zabaw i altany. (Źródło: Monografia Miasta i Gminy Stryków, UŁ, 2009 r.)

  • Tabliczka Michałówek
  • Tabliczka Orzechówek

Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO MICHAŁÓWEK (MICHAŁÓWEK, ORZECHÓWEK)

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków