Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Budowa drogi gminnej Ługi-Michałówek - 2 802 679,63 zł

W ramach inwestycji wybudowano drogę o szerokości 5,00 m (na łukach poszerzenia do 5,80 m, 6,00 m oraz 6,20 m) na długości 1550,09 mb o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami i chodnikiem po jednej stronie, rowami przydrożnymi, wpustami deszczowymi, przepustem drogowym ramowym wraz umocnieniem dna rowu. Zamontowano bariery ochronne i  bariery energochłonnej. Wykonano nasadzenia zastępcze w docelowym pasie drogowym. Droga stanowi istotny element ruchu lokalnego, ważny pod względem zapewnia bezpieczeństwa i rozwoju terenów mieszkaniowych, a także dla ruchu turystycznego ze względu na bliskość Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz miejsc, w których rozegrały się historyczne wydarzenia Powstania Styczniowego. Koszt inwestycji to 2 802 679,63 zł. Zadanie dofinansowano ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 258 434,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w latach 2020/2021. 

 • ŁUGI - DROGA 1
 • Droga ługi 2
 • Droga Ługi 3
 • Droga Ługi 4

Budowa drogi Ługi-Cesarka - 2 183 566,00 zł

W ramach inwestycji wybudowano drogę łączącą drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. Koszt inwestycji to 2 183 566,00 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2019/2020.

 • Drpoga ŁUGI - Cesarka 1
 • Droga Ługi-Cesarka 2
 • Droga Ługi - Cesarka3
 • Droga Ługi Cesarka 4

SUW w Ługach - budowa niezbędnej studni

 💠W 2022 roku Burmistrz Strykowa wraz z Dyrektorem ZGKiM, w związku ze złym stanem technicznym studni głębinowej nr 1, podjęli działania zmierzające do zagwarantowania mieszkańcom gminy bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody do gospodarstw domowych.
💠W tym celu w 2022 roku opracowano dokumentację wraz ze wszelkimi pozwoleniami na likwidację studni nr 1 oraz na wykonanie nowego ujęcie wody podziemnej, tj. trzeciej, zastępczej studni głębinowej, mogącej wydobywać wodę w ilości do 50 m3/h, co podwoi możliwości produkcji wody przez SUW w Ługach. Koszt dokumentacji wyniósł 5.143 zł
💠Fizycznie w terenie I etap zadania został wykonany w 2023 roku, a II -  trwa. Koszt zadania wyniesie 250.000 zł.
💠Przypomnijmy, że SUW w Ługach została zmodernizowana w poprzedniej kadencji, w 2016 roku, jednak nadal pracowała na dwóch starych studniach wywierconych w latach 1966 i 1983.
💠Po otrzymaniu decyzji z Wód Polskich na pobór wód podziemnych z nowej studni, ZGKiM w Strykowie będzie mógł przystąpić do jego eksploatacji. 

 • SUW w Ługach - budowa niezbędnej studni - w trakcie realizacji zadania.
 • SUW w Ługach - budowa niezbędnej studni - w trakcie realizacji zadania.
 • SUW w Ługach - budowa niezbędnej studni - w trakcie realizacji zadania.
 • SUW w Ługach - budowa niezbędnej studni - w trakcie realizacji zadania.
 • SUW w Ługach - budowa niezbędnej studni - w trakcie realizacji zadania.

Remont przepustu w Ługach – 50 000,00 zł

Remont przepustu drogowego w Ługach obejmował: przygotowanie uszkodzonego podłoża pod wypełnienie betonowe; udrożnienie, wyczyszczenie i naprawa istniejącego przepustu; wykonanie zbrojonych ław betonowych wzmacniających przepust, wykonanie wzmocnień
z obu stron przepustu i wykończenie; uzupełnienie nawierzchni asfaltem, wykończenie i zabezpieczenie skarp przy przepuście. Gmina Stryków zleciła przeprowadzenie prac ZGKiM w Strykowie. Droga w Ługach została zmodernizowana w 2006 r. W ramach tej inwestycji m.in. oczyszczono i naprawiono przepusty. W okresie późniejszym wykonywano drobne bieżące naprawy w ramach umowy na pracę koparko-ładowarką lub przez JRP. Przepust nie przechodził jednak generalnych remontów aż do 2021 r. Wartość inwestycji to 50.000,00 zł. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Projekt oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi - 25 528,92 zł

W ramach zadania został opracowany projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 120323 E w m. Ługi. Wartość zadania wyniosła 6 500,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2022 r. W oparciu o projekt przeprowadzono inwestycję - zainstalowano dwa słupy oświetleniowe wraz z oprawami sodowymi. Zadanie zrealizowano w 2023 roku. 

Zakup sprzętu muzyczno-scenicznego – 20 500,00 zł

W  2019 roku pozyskano środki na realizację  grantu sołeckiego dla Sołectwa Ługi. W ramach projektu pn. „Muzyka łączy pokolenia w Ługach” zakupiono sprzęt muzyczno-sceniczny dla lokalnego zespołu "Ługowianki”. Całkowity koszt projektu wyniósł 20 500,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 10 500,00 zł.

 • Ługi - muzyka 1
 • Ługi - muzyka 2
 • Ługi - Muzyka 3

Doposażenie działki sołeckiej - 11 573,04 zł

💠2019 i 2020 - w ramach doposażenia terenu działki sołeckiej zakupiono altanę oraz grilla betonowego. Utwardzono także kostką betonową podłoże pod altaną oraz ułożono ścieżkę z kostki jako dojście od altany i do grilla. Koszt wyniósł 11 573,04 zł.

 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Doposażenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach - 20 322,74 zł

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania budynku wielofunkcyjnego w Ługach, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną, OSP i KGW potrzeb, wykonaliśmy działania finansowane z budżetu gminy oraz budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠2023 -  wykonana została zabudowa meblowa w pomieszczeniach obiektu, zakupiono zlew i szafkę pod zlew, pogrzewacz do wody, garnki i termos gastronomiczny. Koszt wyniósł 20 322,74 zł.

 • Zabudowa 2
 • Zabudowa 3
 • Zabudowa 5
 • -

Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP - 110 000,00 zł

💠2022 rok – przeprowadziliśmy remont pokrycia dachowego, polegający na jego wymianie. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 110.000 zł.

 • -
 • -

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków