Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2022

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Ługach  jest częścią większej inwestycji gminnej obejmującej także miejscowości: Swędów - ul. Szumiących Jodeł i ul. Cyprysowa, Wrzask, Mała Tymianka, Osse, Tymianka i Ługi. Koszt inwestycji w Ługach to: 18.430,32 zł. Zakończenie całego zadania planowane jest na pierwsze półrocze 2023 r.

 

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

W ramach środków sołeckich utwardzono kostką betonową podłoże łączące altanę z grillem oraz miejsce pod grillem na działce przy strażnicy OSP. Pozostałe środki przeznaczono na planowany remont dachu na strażnicy OSP.

 • Ługi
 • Ługi
 • Ługi
 • Ługi

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2021

Remont przepustu w Ługach

Remont przepustu drogowego w Ługach obejmował: przygotowanie uszkodzonego podłoża pod wypełnienie betonowe; udrożnienie, wyczyszczenie i naprawa istniejącego przepustu; wykonanie zbrojonych ław betonowych wzmacniających przepust, wykonanie wzmocnień z obu stron przepustu i wykończenie; uzupełnienie nawierzchni asfaltem, wykończenie i zabezpieczenie skarp przy przepuście. Gmina Stryków zleciła przeprowadzenie prac ZGKiM w Strykowie. Droga w Ługach została zmodernizowana w 2006 r. W ramach tej inwestycji m.in. oczyszczono i naprawiono przepusty. W okresie późniejszym wykonywano drobne bieżące naprawy w ramach umowy na pracę koparko-ładowarką lub przez JRP. Przepust nie przechodził jednak generalnych remontów aż do 2021 r. Wartość inwestycji to 50.000, 00 zł. 

 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.

 

INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2020/ 2021

Budowa drogi Ługi - Michałówek

W ramach realizowanych prac inwestycyjnych na drodze gminnej Ługi - Michałówek będzie wybudowana jezdnia szerokości 5,00 m o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy kruszywem łamanym. Ponadto zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m. Łączny koszt inwestycji to 3.684.195 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 1.842.097,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2020/2021.

 

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich zakupiono altankę i grilla betonowego na działkę sołecką, utwardzono kostką betonową podłoże pod altaną oraz zamontowano okap w strażnicy OSP. Pozostałe środki przeznaczono na planowany remont dachu na strażnicy OSP.

 • Altana z utwardzonym podłożem

 

INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2019/ 2020

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGI-CESARKA

W ramach inwestycji wybudowano drogę łączącą drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. Łączny koszt inwestycji to 2.115.972,84 zł, w tym 929.766,00 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane w latach 2019/2020.

 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka

 

GRANT SOŁECKI DLA ŁUGÓW

W  2019 roku Gmina Stryków pozyskała środki na realizację  grantu sołeckiego dla Sołectwa Ługi. W ramach projektu pn. „Muzyka łączy pokolenia w Ługach” zakupiono sprzęt muzyczno-sceniczny dla lokalnego zespołu "Ługowianki”. Całkowity koszt projektu wyniósł 20 500 zł, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 10 500,00 zł.

 • MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA W ŁUGACH
 • MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA W ŁUGACH
 • MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA W ŁUGACH
 • MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA W ŁUGACH

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków