Treść strony INWESTYCJE 2019-2023

Zadania zrealizowane w latach 2019-2023

 • Budowa drogi gminnej Ługi-Cesarka. W ramach inwestycji wybudowano drogę łączącą drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. Łączny koszt inwestycji to 2 115 972,84 zł, w tym 929 766,00 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane w latach 2019/2020;
 • Budowa drogi Ługi - Michałówek wraz z jednostronnym chodnikiem. Łączny koszt inwestycji to 3 684 195 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 1 842 097,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2020/2021.
 • Wykonanie zabudowy meblowej do strażniicy OSP - 2 sztuki, o wartości 13 124,10 zł. 
 • Wymiana dachu na strażnicy OSP Ługi 110 000,00 zł;
 • Remont przepustu w Ługach. Wartość inwestycji to 50 000,00 zł;
 • W  2019 roku pozyskano środki na realizację  grantu sołeckiego dla Sołectwa Ługi. W ramach projektu pn. „Muzyka łączy pokolenia w Ługach” zakupiono sprzęt muzyczno-sceniczny dla lokalnego zespołu "Ługowianki”. Całkowity koszt projektu wyniósł 20 500 zł, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 10 500,00 zł;
 • Zakup altany i grilla betonowego na działkę sołecką;
 • Utwardzenie kostką betonową podłoże pod altaną i połączenia altany z grillem.
 • Droga Ługi - Cesarka po realizacji
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi-Cesarka
 • Droga Ługi-Michałówek po realizacji
 • Droga Ługi-Michałówek po realizacji
 • Budowa drogi Ługi-Michałówek
 • Droga Ługi-Michałówek przed realizacją
 • Strażnica OSP Ługi po remoncie dachu
 • Remont dachu na OSP Ługi
 • OSP Ługi przed remontem dachu
 • Przepust po wykonaniu
 • Przepust w trakcie realizacji
 • Sprzęt muzyczno-sceniczny zakupiony w ramach grantu sołeckiego
 • Spotkanie w ramach projektu pn. „Muzyka łączy pokolenia w Ługach”, przy instrumentach m.in.: Andrzej Janeczko, Agnieszka...
 • Spotkanie w ramach projektu pn. „Muzyka łączy pokolenia w Ługach”, śpiewająca młodzież i dzieci
 • Nowa altana
 • Kostka betonowa pod altanę
 • Inwestycje w Sołectwie Ługi.
 • Inwestycje w Sołectwie Ługi.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków