Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

GRANT SOŁECKI DLA KOŹLA

W 2021 roku Gmina Stryków pozyskała środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Koźle. W ramach projektu pn. „Zakup projektora wraz z ekranem, systemu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej” dokonało zakupu laptopa, projektora, niezbędnych kabli, zestawu nagłośnieniowego, farby do projektów projekcyjnych, składanych materacy gimnastycznych. Całkowity koszt projektu wyniósł  10 000,00 zł i jest całkowicie sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.

 • Grant Sołectwo Koźle
 • Grant Sołectwo Koźle
 • Grant Sołectwo Koźle
 • Grant Sołectwo Koźle
 • Koźle
 • Grant Sołectwo Koźle
 • Grant Sołectwo Koźle
 • Grant Sołectwo Koźle

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2021

Utwardzenie nawierzchni przy studni w Koźlu

Prace polegały na utwardzeniu nawierzchni przy nowo wybudowanej studni w Koźlu w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu i należytej obsługi obiektu. Zadanie finansowane przez Gminę Stryków realizuje ZGKiM w Strykowie. Koszt to ok. 60.000 zł. Inwestycję zrealizowano w 2021 r.

 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni

 

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich przeprowadzono w strażnicy OSP remont posadzki oraz dokonano zakupu wyposażenia strażnicy: ubrania specjalne, szafy strażackie, wyposażenia wozu strażackiego. Dokonano również zakupu wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Koźlu (stół do ping-ponga)  i wyposażenia świetlicy wiejskiej (12 szt. krzeseł). Dokonano rekultywacji działki sołeckiej (wyrównano teren, posiano trawę, utwardzono kostką brukową teren przy wejściu na plac zabaw, położono bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami). Zakupiono artykuły kuchenne i  gospodarcze na wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz  stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich. Doposażono wóz strażacki OSP w Koźlu (oświetlenie pojazdu, wielofunkcyjny zestaw Kombi Stihl). Ponadto środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych  będących w użytkowaniu sołectwa.

 • Kole 6 kopia
 • Kole 3 kopia
 • Kole 1 kopia
 • Kole 2 kopia

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KOŹLU

Termomodernizacja budynku OSP prowadzona jest w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wykonane następujące prace: ocieplono ściany zewnętrzne dobudówki i reszty budynku styropianem wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych, ocieplono dach części frontowej wełną mineralną wraz z wykonaniem remontu dachu, wymieniono stare wrota garażowe zewnętrzne na nowe oraz wymieniono stare okna zewnętrzne na nowe, wykonano instalację wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, zmodernizowano oświetlenie wewnętrzneo w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED a także wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną w pomieszczeniu garażu budynku. Koszt inwestycji 373 942,00 zł. Realizacja w roku 2019.

 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji
 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji
 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji
 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków