Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej – 999 718,17 zł

Całkowita wartość zadnia wyniosła - 999 718,17 zł. Projekt dofinansowany ze środków Województwa Łódzkiego kwotą - 90 836,41 zł. Całkowity wkład własny Gminy Stryków to 908 881,76 zł. Jednocześnie wcześniej wykonano dokumentację projektową na oczyszczenie zbiornika w Dobrej - 18 390,00 zł. Przedmiotem realizacji zadania była przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej pełniącego głównie funkcję retencyjną służącą do magazynowania wody. Zakres prac obejmował także karczowanie drzew chorych lub uszkodzonych oraz wykopanie i przesadzenie drzew będących w lepszej kondycji. Dokonano ponadto nowych nasadzeń wokół zbiornika oraz zagospodarowano przestrzeń rekreacyjną. Dzięki renowacji zbiornika w Dobrej zwiększona została retencja, a także pojemność magazynowa o ok. 5 tys. m3. Zadanie zrealizowano  w 2023 r. 

 • Przebudowa zbiornika w Dobrej
 • Przebudowa zbiornika w Dobrej
 • Przebudowa zbiornika w Dobrej
 • Przebudowa zbiornika w Dobrej
 • Przebudowa zbiornika w Dobrej

Budowa drogi gminnej Dobra – Klęk – 1 820 221,40 zł

Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą wyniosła 1 820 221,40 zł. Inwestycja została dofinansowywana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania to 1 662 500,00 zł. Inwestycja zrealizowana w  2023 r.

 • Budowa drogi Dobra - Klęk
 • Budowa drogi Dobra - Klęk
 • Budowa drogi Dobra - Klęk
 • Budowa drogi Dobra - Klęk

Przebudowa ulicy Starowiejskiej w Dobrej – 604 580,67 zł

Przebudowa ulicy Starowiejskiej w Dobrej obejmująca budowę chodnika dla pieszych. Inwestycja zrealizowana w 2022 r.

 • Remont ul. Starowiejskiej
 • Remont ul. Starowiejskiej
 • Remont ul. Starowiejskiej

Projekt przebudowy ul. dr. Dworzaczka – 198 030,00 zł

W środę 31 stycznia 2024 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na wykonanie projektu przebudowy ul. dr. Dworzaczka w Dobrej. Wyłoniony w przetargu wykonawca opracuje dokumentację projektową dotyczącą odcinka  ok. 1300 m.b. drogi gminnej łączącej ul. Piotrowiczowej w Dobra – Nowiny z ul. Starowiejską w Dobrej. Ulica dr. Dworzaczka stanowi dojazd do osiedli domków jednorodzinnych. 
Obecną nawierzchnię gruntową zastąpi asfalt wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym, zjazdami do posesji i chodnikiem po jednej stronie oraz utwardzeniem poboczy po drugiej stronie drogi. W ramach projektu wykonawca uwzględni też m.in.: wykonanie brakującej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego LED na całej długości. Dokumentacja ma zostać opracowana w ciągu 14 miesięcy od podpisania umowy. 

 

 • Podpisanie umowy

SUW w Dobrej - zakup agregatu

W 2021 roku doposażyliśmy SUW w Dobrej w agregat prądotwórczy, który zapewnia obecnie ciągłości zasilania w wodę w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej przez operatora sieci. Koszt zadania wyniósł 99.411,24 zł.

Przebudowa ulic w Dobrej – 169 125,00 zł

W poniedziałek 5 lutego 2024 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał z wyłonionym w przetargu wykonawcą umowę na projekt przebudowy dróg gminnych w Dobrej:
•    na ul. Starowiejskiej - w ramach decyzji ZRID, planowana jest budowa chodnika oraz odwodnienie. 
•    na ul. Ogrodowej – w ramach  pozwolenia na budowę, planowane jest utwardzenie dwóch odcinków ulicy o długości ok.100 m od włączenia w ul. Starowiejską w kierunku posesji. Ponadto w ramach projektu uwzględnione zostanie wykonanie sieci wodociągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej na brakującym odcinku, odwodnienie i  oświetlenie. 
Uzyskanie pozwolenia na budowę może zająć do 8 miesięcy, natomiast decyzja ZRID do 12 miesięcy.

 • Podpisanie umowy
 • Mapa
 • Mapa

Modernizacja placu zabaw - 99 630,00 zł

Wykonana została modernizacja placu zabaw poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami do ćwiczeń oraz montaż stołu do ping-ponga. Zadanie zrealizowano w 2023 r. 

 • Modernizacja placu zabaw
 • Modernizacja placu zabaw
 • Modernizacja placu zabaw
 • Modernizacja placu zabaw

Modernizacja i doposażenie działek sołeckich

Wykonane zostało utwardzenie terenu i zakup piłkochwytów na boisko sołeckie. Ponadto działki sołeckie zyskały lampy solarne wraz z zestawem fotowoltaicznym do oświetlenia altany, ławki, kosze parkowe, bramki przenośne, siatki do siatkówki i do kosza, kamery analogowe dzień/noc kopułka HD z zasięgiem na plac zabaw. Dokonano również naprawy grilla. 

 • Zmiany na działce sołeckiej w Dobrej
 • Zmiany na działce sołeckiej w Dobrej
 • Zmiany na działce sołeckiej w Dobrej

Utwardzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa - 26 958,00 zł

Wykonanie utwardzenia części działki nr 166/2 i 51/6 w m. Dobra o łącznej powierzchni 208 m2. W ramach utwardzenia wykonano: opaskę działki, wjazd na teren działki, utwardzenie pod nową lokalizacje altany. Zadanie zrealizowano w 2019 r.

 • Utwardzony wjazd na działkę
 • Utwardzenie pod altanę
 • Utwardzenie pod altaną w trakcie prac
 • Utwardzenie w trakcie prac
 • Miejsce przed utwardzeniem pod altanę
 • Wjazd na działkę przed utwardzeniem

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej

W strażnicy zamontowano klimatyzatory koszt inwestycji wyniósł 39 360,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2023 r. Ponadto zakupiono do OSP:  kompresor olejowy, myjkę ciśnieniową, zestaw muzyczny nagłaśniający, kamerę ścienną z elementami montażowymi celem uzupełnienia monitoringu, stół przyścienny z dwoma półkami, naczynie żaroodporne z podgrzewaczem, 26 sztuk stołów prostokątnych, 1 okrągły stół, 145 krzeseł, odkurzacz, choinkę świąteczną, telewizor wraz z uchwytem, 55 sztuki mat piankowych.

 

 • Dofinansowanie OSP w Dobrej
 • Dofinansowanie OSP w Dobrej
 • Dofinansowanie OSP w Dobrej
 • Dofinansowanie OSP w Dobrej
 • Dofinansowanie OSP w Dobrej

Zakup kosiarko-traktorka – 19 900,00 zł

W ramach zadania zakupiono kosiarko-traktorek na potrzeby koszenia działek sołeckich. Dokonano przeglądu sprzętu do koszenia przeznaczonego do utrzymania terenów zielonych oraz zakupiono sprzęty niezbędne do pielęgnacji przyrody. 

 • Zakup kosiarko-traktorka
 • Zakup kosiarko-traktorka

Wykonanie 2 tablic informacyjno-promocyjnych z mapą sołectwa – 4 850,40 zł

W ramach zadania, zakupiono i zamontowano w  dwóch miejscach w Sołectwie Dobra dwie tablice. Jedna z tablic zawiera opis sołectwa, zdjęcia i mapę, natomiast druga tablica jest mniejsza i posiada jedynie mapę sołectwa. Zadanie zrealizowano w 2021 r. 

 • Tablica z planem sołectwa nad zbiornikiem wodnym w Dobrej
 • Tablica z mapą sołectwa przy skrzyżowaniu ul.Starowiejskiej z ul.Kosynierów

Zadania stałe w Sołectwie Dobra

Zadania stałe będące w zakresie aktywności sołectwa to organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych, utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa a także serwis i wynajem kabiny TOI -TOI.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków