Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

W ramach środków sołeckich zakupiono ławki i bramki przenośne. Wykonano konserwację urządzenia służącego do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie. Przeznaczono środki na organizację akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno – sportowych, na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa oraz wynajem i serwis TOI – TOI.

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2020

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA OCZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW W STRYKOWIE ORAZ DOBREJ

W ramach inwestycji zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczenie i remont zbiorników wodnych w Strykowie i w Dobrej. Zakres robót na zbiorniku w Strykowie obejmować będzie m.in.: odmulenie, konserwację lewobrzeżnych i prawobrzeżnych ubezpieczeń betonowych skarp, zapory czołowej oraz wymiany kładki dla pieszych na rzece Moszczenicy, wykonanie podwodnych kamiennych wysepek dla celów wędkarskich oraz bariery hamującej napływ rzecznych osadów dennych do misy zbiornika. Przewidywana warstwa odmulenia to ok. 60 cm, co pozwoli na zwiększenie pojemności magazynowej zbiornika o ok. 45 tys. m3 wody. Koszt dokumentacji  to 97.110,00 zł. Zbiornik w Dobrej prócz odmulenia potrzebuje z kolei remontu ubezpieczeń betonowych i remontu przepustu. Przewidywana warstwa odmulenia to ok. 60 cm, co pozwoli na zwiększenie pojemności magazynowej zbiornika o ok. 5 tys. m3 wody. Koszt dokumentacji to 18.390,00 zł. Zadania realizowane w 2020 roku.

  • Zbiornik wodny w Strykowie
  • Zbiornik wodny w Strykowie
  • Zbiornik wodny w Strykowie
  • Zbiornik wodny w Dobrej
  • Zbiornik wodny w Dobrej

 

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich wykonano utwardzenie działki, będącej w użytkowaniu sołectwa oraz zakupiono piłkochwyty na boisko sołeckie. Dokonano zakupu wyposażenia strażnicy OSP Dobra oraz umundurowania. Przeznaczono również środki na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa. Zakupiono wyposażenie strażnicy: kompresor bezolejowy, myjkę ciśnieniową, zestaw muzyczny nagłaśniający, kamerę ścienną z elementami montażowymi celem uzupełnienia monitoringu, stół przyścienny z dwoma półkami oraz naczynie żaroodporne z podgrzewaczem. Wykonano również konserwację elementów małej architektury na działce sołeckiej oraz nad zbiornikiem retencyjnym.  Dokonano ponadto zakupu lampy solarnej wraz z zestawem fotowoltaicznym do oświetlenia altany oraz kosy spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi.   Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono także na zakup mapy do celów projektowych placu zabaw, utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa, serwis i wynajem kabiny TOI TOI.

  • Zestaw nagłaśniający

 

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków