Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół - 486 569,00 zł

W celu zwiększenia aktywności społecznej i kulturalnej lokalnej społeczności, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, zostało wykonanych szereg prac finansowanych z budżetu gminy oraz budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.W 2022 roku na niewielkiej działce sołeckiej udało się wybudować świetlicę wiejską dla Sołectwa Anielin. Inwestycja konsultowana była z przedstawicielami Sołectwa. Prócz pomieszczeń użytkowych jak sala ogólna o powierzchni 45,11 m2, hol wejściowy, pomieszczenia gospodarcze, umywalnia, sanitariaty, czy szatnia, wykonano potrzebną infrastrukturę techniczną tj. instalacją elektryczną, instalacją wod-kan i c.o. Wykonano trzy miejsca postojowe, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, przy budynku od strony wschodniej wykonano chodnik z kostki betonowej. Koszt inwestycji wyniósł łącznie 486.569 zł. Obecnie świetlica wiejska użytkowana jest przez Sołectwo Anielin i działające tam KGW. Odbywają się wydarzenia warsztatowe, kulturalne i integrujące mieszkańców sołectwa.

 • Budowa świetlicy w Anielinie, po zakończeniu prac budowlanych przy świetlicy
 • Budowa świetlicy w Anielinie, zdjęcie z uroczystości otwarcia świetlicy wiejskiej w obecności Burmistrza Strykowa
 • Budowa świetlicy w Anielinie, zdjęcie KGW Anielin z siedzibą w nowej świetlicy wraz z Burmistrzem Strykowa i Zastępcą...
 • Budowa świetlicy w Anielinie, budynek świetlicy w Anielinie z tyłu po zakończeniu prac
 • Budowa świetlicy w Anielinie, w trakcie budowania nowej świetlicy

Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na działce sołeckiej - 7 300,00 zł

W 2023 roku zakupiono oraz zamontowano na działce sołeckiej, pomieszczenie gospodarcze. Pomieszczenie o wymiarach 3m x 4m,  pomieści wszystkie niezbędne sprzęty, służące utrzymaniu działki sołeckiej.

 

 • Pomieszczenie gospodarcze na działce sołeckiej
 • Pomieszczenie gospodarcze na działce sołeckiej
 • Pomieszczenie gospodarcze na działce sołeckiej
 • Pomieszczenie gospodarcze na działce sołeckiej

Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy

Wyposażono świetlicę wiejską w  m.in.  w kosze na śmieci, kuchnię elektryczną, chłodziarki, lodówki, meble kuchenne zmywarki, okap, drabinę, zlew wraz  z baterią, suszarki, warnik na wodę oraz drobne wyposażenie kuchni m.in. takie jak sztućce, patelnie, zastawę stołową. Koszt zakupionego wyposażenie to 33 855,27 zł.  Zakupów dokonano w 2022 r. Dokonano podłączenia zakupionych sprzętów AGD
w kuchni. Wykonano także pranie krzeseł będących na wyposażeniu świetlicy wiejskiej. W ramach wyposażenia i bezpieczeństwa użytkowania świetlicy wiejskiej, zamontowany został monitoringu - wartość inwestycji to 13 600,00 zł. Inwestycja zrealizowano w 2023 r. Ponadto w 2023 r. zamontowano klimatyzację w kwocie 8 610,00 zł.

 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej Anielin
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej Anielin
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej Anielin

Zakup strojów dla członkiń KGW Anielin

 • Zakup strojów dla KGW Anielin
 • -

Dowieszenie lamp oświetleniowych w Sołectwie Anielin

W 2022 roku zrealizowaliśmy dowieszenie w ciągu drogi gminnej Nr 120322 E w Anielinie na istniejących słupach energetycznych 6 opraw oświetleniowych sodowych. Koszt zadania został sfinansowany z budżetu gminy w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia.

Zadania stałe w Sołectwie Anielin

Zadania stałe realizowane przez Sołectwo, obejmują organizację akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych, a także utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków