Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO NIESUŁKÓW-KOLONIA

Treść strony SOŁECTWO NIESUŁKÓW-KOLONIA

Sołectwo Niesułków-Kolonia

Sołtys:
Kotarski Adam
solectwo.niesulkow-kolonia@strykow.pl

Rada Sołecka:
Bobras Janusz 
Darnowski Witold
Forysiak Katarzyna
Milczarek Mateusz
Mularczyk Mariusz 

 

Sołectwo położone jest na wschodnich peryferiach Gminy Stryków, granicząc z Gminą Dmosin i Gminą Brzeziny. Oś komunikacyjną tworzy droga wojewódzka nr 708 relacji Stryków–Brzeziny. Tereny dzisiejszego sołectwa Kolonia-Niesułków w przeszłości traktowane były jako część wsi Niesułków, jednego z najstarszych centrów osadniczych na terenie Gminy Stryków. Wschodnie i centralne tereny dzisiejszego sołectwa zostały zasiedlone stosunkowo późno - w XIX i XX wieku. Wyjątek stanowi jedynie otoczenie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do wsi Lipka, gdzie kształtowało się historyczne centrum wsi Niesułków, obecnie znajdujące się w znacznej części na terenie sołectwa Niesułków-Kolonia. Na kartach historii tych okolic zapisały się tragiczne wydarzenia I i II wojny światowej. Zabytkowy cmentarz wojenny z I wojny światowej, położony na skraju lasu w gminie Brzeziny, przy wschodniej granicy Niesułkowa-Kolonii, obejmuje pochówki z lat 1914-1918. Na terenie Niesułkowa-Kolonii oraz okolicznych wsi toczyły się także ciężkie walki kampanii wrześniowej, znane jako bitwa pod Wolą Cyrusową (pobliska wieś w gminie Dmosin). Do bitwy doszło w dniu 8 września 1939 roku. Brały w niej udział jednostki Armii Łódź - m.in. Wołyńska Brygada Kawalerii, opóźniające napór niemiecki w kierunku Warszawy. Współcześnie mieszkańcy sołectwa mogą korzystać z placu zabaw i urządzeń zewnętrznych fitness. Na terenie sołectwa działa Koło Gospodyń Wiejskich. (Źródło: Monografia Miasta i Gminy Stryków, UŁ, 2009 r.)

  • Sołectwo Niesułków-Kolonia

Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO NIESUŁKÓW-KOLONIA

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków