Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO KALINÓW

Treść strony SOŁECTWO KALINÓW

Sołectwo Kalinów

Sołtys:
Sasin Olga
solectwo.kalinow@strykow.pl

Rada Sołecka:
Kazuła Milena
Ogłaska Emilia
Sasin-Gocek Iwona
Sułek Marcin
Szepke Monika

 

Sołectwo Kalinów jest najbardziej wysuniętą na północny wschód częścią gminy graniczącą z Miastem Głowno. Na terenie sołectwa udokumentowano 10 stanowisk archeologicznych. Najstarsze z nich przypisywane jest epoce kamienia, dwa kolejne – nieokreślonemu okresowi pradziejowemu, pięć datowanych jest na okres rzymski. Sama wieś Kalinów ma stosunkowo krótką historię. Jeszcze za czasów Królestwa Polskiego tereny współczesnego sołectwa zajęte były przez zwarty kompleks leśny. Do stanu współczesnego układ przestrzenny sołectwa zaczął nawiązywać w dwudziestoleciu międzywojennym. Teren częściowo pozbawiony został pokrywy leśnej. Obecna zabudowa sołectwa ciągnie się południkowo wzdłuż drogi głównej. Mieszkańcy mogą korzystać z kontenerowej świetlicy, altany, placu zabaw i zewnętrznych urządzeń fitness. Na terenie sołectwa działa Koło Gospodyń Wiejskich. (Źródło: Monografia Miasta i Gminy Stryków, UŁ, 2009 r.)

  • Sołectwo Kalinów

Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO KALINÓW

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków