Treść strony Start

LXXIV sesja Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 28 września 2023 r.

2023-09-28
  • Gmina Stryków,
Urząd Miejski w Strykowie

Organizatorzy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie 
Urząd Miejski w Strykowie

Stryków, 22 września 2023 r.


OR.0002.74.2023                                

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 28 września 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się LXXIV sesja Rady Miejskiej w Strykowie.
Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

Proponowany porządek obrad LXXIV sesji:
1.    Otwarcie obrad LXXIV sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stryków (LXXIV_636_2023).
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Stryków nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bratoszewice (LXXIV_637_2023).
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków, położonych w obrębie ewidencyjnym Tymianka (LXXIV_638_2023).
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków, położonych w obrębie ewidencyjnym Niesułków (LXXIV_639_2023).
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w lokalu mieszkalnym (LXXIV_640_2023).
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (LXXIV_641_2023).
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków (LXXIV_642_2023).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2024 rok (LXXIV_643_2023).
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/548/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok (LXXIV_644_2023).
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/548/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok (LXXIV_645_2023).
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2023 - 2040 (LXXIV_646_2023).
16.    Zatwierdzenie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 1 września 2023 r.
17.    Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
18.    Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
19.    Sprawy różne.
20.    Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
21.    Zamknięcie obrad LXXIV sesji.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

   

 Paweł Kasica

 

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków