Treść strony Start

LXIII sesja Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 15 grudnia 2022 r.

2022-12-15
  • Gmina Stryków,
Urząd Miejski w Strykowie

Organizatorzy

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

     Paweł Kasica

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się LXIII sesja Rady Miejskiej w Strykowie. Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

Proponowany porządek obrad LXIII sesji:
1.    Otwarcie obrad LXIII sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (LXIII_542_2022).
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2023 rok (LXIII_543_2022).
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/504/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Stryków pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków" (LXIII_544_2022).
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LXIII_545_2022).
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/423/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022-2032 (LXIII_546_2022).
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2023 – 2033 po autopoprawkach (LXIII_547_2022).
11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok po autopoprawkach (LXIII_548_2022).
a)    przedstawienie projektu budżetu Gminy Stryków na 2023 rok po autopoprawkach, wraz z uzasadnieniem Burmistrza Strykowa,
b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi do projektu budżetu Gminy Stryków na 2023 rok,
c)    przedstawienie opinii Komisji budżetu RM w Strykowie do projektu budżetu Gminy Stryków na 2023 rok,
d)    jawna debata budżetowa,
e)    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok.
12.    Zatwierdzenie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 24 listopada 2022 r.
13.    Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
14.    Zamknięcie obrad LXIII sesji.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków