Treść strony Start

LXII sesja Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 24 listopada 2022 r.

2022-11-24
  • Gmina Stryków,
Urząd Miejski w Strykowie

Organizatorzy

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się LXII sesja Rady Miejskiej w Strykowie.

Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

 

Proponowany porządek obrad LXII sesji:

  1. Otwarcie obrad LXII sesji i stwierdzenie kworum.

2.       Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Dobra, Michałówek i Sosnowiec (LXII_530_2022).

6.       Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Sosnowiec (LXII_531_2022).

7.       Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Wyskoki, Kalinów i Bratoszewice (LXII_532_2022).

8.       Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Bratoszewice  (LXII_533_2022).

9.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego  (LXII_534_2022).

10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zelgoszcz w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (LXII_535_2022).

11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków (LXII_536_2022).

12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stryków (LXII_537_2022).

13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stryków na lata 2022-2027  (LXII_538_2022).

14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (LXII_539_2022).

15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (LXII_540_2022).

16.    Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (LXII_541_2022).

17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LXII_542_2022).

18.    Zatwierdzenie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 27 października 2022 r.

19.    Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.

20.    Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji  RM z działalności w okresie między sesjami.

21.    Sprawy różne.

22.    Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

23.    Zamknięcie obrad LXII sesji.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków