Treść strony Start

LX sesja Rady Miejskiej w Strykowie

2022-09-29
 • Gmina Stryków,
Urząd Miejski w Strykowie

Organizatorzy

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Strykowie

     Paweł Kasica

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 29 września 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się LX sesja Rady Miejskiej w Strykowie.

Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

 

Proponowany porządek obrad LX sesji:

 1. Otwarcie obrad LX sesji i stwierdzenie kworum.
 1. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa – część B (LX_515_2022).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków dla fragmentów miasta Strykowa (LX_516_2022).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych (LX_517_2022).
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/298/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych i przejętych do prowadzenia przez Gminę Stryków (LX_518_2022).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2023 rok (LX_519_2022).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LX_520_2022).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/423/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022-2032 (LX_521_2022).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (LX_522_2022).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie (LX_523_2022).
 10. Zatwierdzenie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 19 lipca 2022 r.
 11. Zatwierdzenie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 9 września 2022 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad LX sesji.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków