Treść strony Start

LVIII sesja Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 19 lipca 2022 r.

2022-07-19
 • Gmina Stryków,
Urząd Miejski w Strykowie

Organizatorzy

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Strykowie

     Paweł Kasica

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej w Strykowie.

Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

 

Proponowany porządek obrad LVIII sesji:

 1. Otwarcie obrad LVIII sesji i stwierdzenie kworum.
 1. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (LVIII_500_2022).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (LVIII_501_2022).
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (LVIII_502_2022).
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności (LVIII_503_2022).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Stryków pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków" (LVIII_504_2022).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LVIII_505_2022).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/423/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022-2032 (LVIII_506_2022).
 8. Zatwierdzenie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 26 maja 2022 r.
 9. Zatwierdzenie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2022 r.
 10. Zatwierdzenie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2022 r.
 11. Zatwierdzenie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2022 r.
 12. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad LVIII sesji.

                                                                        

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków