Treść strony Start

LVII sesja Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 30 czerwca 2022 r.

2022-06-30
 • Gmina Stryków,
Urząd Miejski w Strykowie

Organizatorzy

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Strykowie

     Paweł Kasica

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Strykowie.

Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

Proponowany porządek obrad LVII sesji:

 1. Otwarcie obrad LVII sesji i stwierdzenie kworum.
 1. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości położonych w Smolicach gmina Stryków w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa (LVII_490_2022).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tymianka (LVII_491_2022).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2022 roku (LVII_492_2022).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stryków na rok szkolny 2022/2023 (LVII_493_2022).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w formie stypendium Burmistrza Strykowa pobierających naukę na terenie Gminy Stryków (LVII_494_2022).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stryków (LVII_495_2022).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LVII_496_2022).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/423|202I Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022-2032 (LVII_497_2022).
 9. Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Strykowa (LVII_498_2022).
 10. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strykowie na drugie półrocze 2022 r.
 11. Zatwierdzenie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 11 kwietnia 2022 r.
 12. Zatwierdzenie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2022 r.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
 14. Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
 15. Sprawy różne.
 16. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 17. Zamknięcie obrad LVII sesji.

                                                                                                           

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków