Treść strony Start

LV sesja Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 20 czerwca 2022 r.

2022-06-20
 • Gmina Stryków,
Urząd Miejski w Strykowie

Organizatorzy

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

     Paweł Kasica

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Strykowie.

Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

 

Proponowany porządek obrad LV sesji:

 1. Otwarcie obrad LV sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Stryków za 2021 r. i przeprowadzenie debaty nad nim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Strykowa (LV_486_2022).
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Stryków za rok 2021 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Strykowa z tego tytułu:
  • odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Strykowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
  • przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Stryków za 2021 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strykowa,
  • odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr I/56/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie  o udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Strykowa za 2021 rok,
  • jawna debata budżetowa.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stryków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 (LV_487_2022).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 ( LV_488_2022).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipa obręb Tymianka (LV_489_2022).
 4. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zamknięcie obrad LV sesji.

                                                                                                         

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków