Treść strony Start

Posiedzenie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 25 listopada 2021 r.

2021-11-25
 • Gmina Stryków,
Urząd Miejski w Strykowie

Organizatorzy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu
25 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie
przy ul. Kościuszki 27
odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Strykowie (bez udziału publiczności, ze względu na ogłoszony stan epidemii).

 

Porządek obrad XLIII sesji:

 1. Otwarcie obrad XLIII sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Dobra, Dobra-Nowiny, Dobieszków, Michałówek i Stary Imielnik (XLIII_396_2021).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec (XLIII_397_2021).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (XLIII_398_2021).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stryków na lata 2022 – 2026 (XLIII_399_2021).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (XLIII_400_2021).
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stryków (XLIII_401_2021).
 11. Zatwierdzenie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 30 września 2021 r.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
 14. Sprawy różne.
 15. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków