Treść strony Start

XLI sesja Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 28 października 2021 r.

2021-10-28
 • Gmina Stryków,
Urząd Miejski w Strykowie

Organizatorzy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie 

Paweł Kasica

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 28 października 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Strykowie (bez udziału publiczności, ze względu na ogłoszony stan epidemii).

 

Porządek obrad XLI sesji:

 1. Otwarcie obrad XLI sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 r. (XLI_382_2021).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (XLI_383_2021).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2022 rok (XLI_384_2021).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok (XLI_385_2021).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XLI_386_2021).
 10. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 11 czerwca 2021 r.
 11. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 3 sierpnia 2021 r.
 12. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 9 września 2021 r.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
 14. Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
 15. Sprawy różne.
 16. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 17. Zamknięcie obrad.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków