Treść strony Start

XL sesja Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 30 września 2021 roku

2021-09-30
 • Gmina Stryków,
Urząd Miejski w Strykowie

Organizatorzy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Strykowie (bez udziału publiczności, ze względu na ogłoszony stan epidemii).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XL sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stryków (XL_377_2021).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków na lata 2020 -2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027" (XL_378_2021).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok (XL_379_2021).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XL_380_2021).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Strykowa (XL_381_2021).
 10. Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 20 maja 2021 r.
 11. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2021 r.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
 14. Sprawy różne.
 15. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Zamknięcie obrad.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków