Treść strony Start

Posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Strykowie

2021-08-03
 • Gmina Stryków,
Urząd Miejski w Strykowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 3 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Strykowie (bez udziału publiczności, ze względu na ogłoszony stan epidemii), zwołana na wniosek Burmistrza Strykowa.

Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji gminnej i międzygminnej, dla której organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Stryków (XXXVIII_362_2021).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niesułków-Kolonia na rzecz użytkownika wieczystego (XXXVIII_363_2021).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stryków, wraz ze sprzedażą udziałów w prawie własności gruntu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (XXXVIII_364_2021).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Stryków nieruchomości położonej w Bartolinie, obręb ewidencyjny Sierżnia (XXXVIII_365_2021).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stryków (XXXVIII_366_2021).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (XXXVIII_367_2021).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XXXVIII_368_2021).
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Strykowie

 

Paweł Kasica

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków