Treść strony MIEJSCA PAMIĘCI

POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI W STRYKOWIE

KxAFx9CzlFA2wSdPcvBCEspOBkEp7MUaLsuQi02SLcVXjhLyPSxdkGTpV8YaomsP7A6AlNtMSBUASamXkK+oGqeUWAbTS3TwUsMybGaQUAxSzwkDYikAsPA0yJ1jG9gAAAAASUVORK5CYII= Pomnik Niepodległości w Strykowie został wzniesiony w 2018 r. na setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Znajduje się u zbiegu ulic Rolniczej i Cmentarnej. Pomnik został sfinansowany z budżetu Gminy Stryków. Cokół pomnika zdobi orzeł w charakterystycznej barokowej, uwieńczonej krzyżem koronie, poniżej umieszczono odlew biało-czerwonej flagi. Znajduje się tu również odlany z brązu napis: Krew waszych przodków/ pisała w dziejach smutne/ "nie zginęła"/ Wy, szczęśliwi wypisujcie: /"żyje"/ i zginąć nie może!/ J. Piłsudski/ W Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości Mieszkańcy Gminy Stryków - 11.11.2018r./ Głównym pomysłodawcą budowy pomnika był radny Rady Miejskiej w Strykowie Krzysztof Bandurowicz. Projekt i wykonanie: rzeźbiarz Rafał Ciesielski oraz architekci Andrzej Herburt i Jan Grzelak. W 2023 roku Urząd Miejski w Strykowie zlecił  remont pomnika, który polegał na usunięciu rdzy na fladze oraz spowodowanych nią zacieków na kamiennym postumencie. Założenie, że pojawiające się z czasem naturalne brunatne nacieki na fladze symbolizować będą krew przelaną za wolność Ojczyzny, niestety spowodowało, że kamienny postument konstrukcji ulegał coraz większemu zabrudzeniu. To z kolei źle wpływało na estetykę całości, którą tworzy również odlany z brązu cytat z Józefa Piłsudskiego. W celu uniknięcia postępów tego procesu oraz mając na uwadze opinie mieszkańców, Burmistrz Witold Kosmowski zdecydował o renowacji pomnika.

 • Pomnik Niepodległości w Strykowie 2023 r.
 • Pomnik Niepodległości w Strykowie 2023 r.
 • Pomnik Niepodległości w Strykowie 2022 r.

 

TABLICE HISTORYCZNE

W 2021 r., w przededniu 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 przy Pomniku Niepodległości w Strykowie zamontowano 7 tablic historycznych będących wyrazem pamięci dla minionych wydarzeń, dzięki którym nasz kraj po 123 latach zaborów odzyskał niepodległość oraz wdzięczności dla tych, którzy zapisali lokalną kartę w dziejach historii Polski. Opracowanie graficzne tablic wykonał Urząd Miejski w Strykowie. Informacje dotyczące uczestników wojen 1918-1920 zostały opracowane na podstawie materiałów źródłowych zgromadzonych przez regionalistę i historyka Jacka Perzyńskiego na zlecenie Gminy Stryków, a częściowo także na podstawie relacji żyjących potomków i krewnych.

 • Tablice historyczne
 • Tablice historyczne
 • Tablice historyczne

 

POMNIKI I MOGIŁY W STRYKOWIE

KxAFx9CzlFA2wSdPcvBCEspOBkEp7MUaLsuQi02SLcVXjhLyPSxdkGTpV8YaomsP7A6AlNtMSBUASamXkK+oGqeUWAbTS3TwUsMybGaQUAxSzwkDYikAsPA0yJ1jG9gAAAAASUVORK5CYII=  Na cmentarzu parafii rzymsko-katolickiej znajduje się Pomnik Bohaterów Powstania Styczniowego ufundowany przez młodzież szkolną w setną rocznicę powstania.

KxAFx9CzlFA2wSdPcvBCEspOBkEp7MUaLsuQi02SLcVXjhLyPSxdkGTpV8YaomsP7A6AlNtMSBUASamXkK+oGqeUWAbTS3TwUsMybGaQUAxSzwkDYikAsPA0yJ1jG9gAAAAASUVORK5CYII=  Na cmentarzu parafii rzymsko-katolickiej znajduje się zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. oraz żołnierzy rosyjskich i niemieckich poległych podczas I wojny światowej.

KxAFx9CzlFA2wSdPcvBCEspOBkEp7MUaLsuQi02SLcVXjhLyPSxdkGTpV8YaomsP7A6AlNtMSBUASamXkK+oGqeUWAbTS3TwUsMybGaQUAxSzwkDYikAsPA0yJ1jG9gAAAAASUVORK5CYII=  Na cmentarzu parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów znajduje się zbiorowa mogiła wojenna - żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r., gdzie co roku 17 września odbywają się uroczystości rocznicowe napaści ZSRR na Polskę.

 • 42085497_512294949243914_8095251734999334912_o
 • Pomnik Bohaterom Powstania Styczniowego w Strykowie
 • 31425

 

POMNIK I MOGIŁA W DOBREJ

KxAFx9CzlFA2wSdPcvBCEspOBkEp7MUaLsuQi02SLcVXjhLyPSxdkGTpV8YaomsP7A6AlNtMSBUASamXkK+oGqeUWAbTS3TwUsMybGaQUAxSzwkDYikAsPA0yJ1jG9gAAAAASUVORK5CYII=  W centralnym punkcie cmentarza parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Doroty w Dobrej znajduje się pomnik wzniesiony w 1933 r. ze składek społecznych na cześć powstańców z 1863 roku. Tablica umieszczona przy pomniku zawiera nazwiska bohaterów powstania styczniowego, którzy polegli w walkach pod Dobrą w lutym 1863 roku.

KxAFx9CzlFA2wSdPcvBCEspOBkEp7MUaLsuQi02SLcVXjhLyPSxdkGTpV8YaomsP7A6AlNtMSBUASamXkK+oGqeUWAbTS3TwUsMybGaQUAxSzwkDYikAsPA0yJ1jG9gAAAAASUVORK5CYII= Na tym samym cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.

 • pomnik powstańczy w Dobrej
 • Składanie kwiatów pod pomnikiem w Dobrej
 • poczty sztandarowe przy pomniku w Dobrej

 

CMENTARZ WOJENNY I POMNIK W KOŹLU

KxAFx9CzlFA2wSdPcvBCEspOBkEp7MUaLsuQi02SLcVXjhLyPSxdkGTpV8YaomsP7A6AlNtMSBUASamXkK+oGqeUWAbTS3TwUsMybGaQUAxSzwkDYikAsPA0yJ1jG9gAAAAASUVORK5CYII=  Cmentarz wojenny żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. na terenie parafii Koźle

KxAFx9CzlFA2wSdPcvBCEspOBkEp7MUaLsuQi02SLcVXjhLyPSxdkGTpV8YaomsP7A6AlNtMSBUASamXkK+oGqeUWAbTS3TwUsMybGaQUAxSzwkDYikAsPA0yJ1jG9gAAAAASUVORK5CYII= Pomnik "Bohaterom walk nad Bzurą" wzniesiony w 1985 r. z inicjatywy lokalnych mieszkańców, ufundowany przez społeczeństwo Miasta-Gminy Stryków dla uczczenia pamięci żołnierzy, którzy walczyli w rejonie górnej Bzury we wrześniu 1939 r., zlokalizowany na cmentarzu wojennym. Obok odsłonięta w 2017 r. tablica informacyjna nt. walk Armii Łódź i Armii Poznań w Gminie Stryków i okolicach na początku września 1939 r. autorstwa kpt. rez. inż. Jana Tyca oraz Jerzego Makowskiego. 

 • Pomnik w Koźlu
 • Pomnik w Koźlu
 • Pomnik w Koźlu

 

POMNIK W SOSNOWCU PIEŃKACH

KxAFx9CzlFA2wSdPcvBCEspOBkEp7MUaLsuQi02SLcVXjhLyPSxdkGTpV8YaomsP7A6AlNtMSBUASamXkK+oGqeUWAbTS3TwUsMybGaQUAxSzwkDYikAsPA0yJ1jG9gAAAAASUVORK5CYII=  Pomnik w kształcie głazu ku czci Marii Piotrowiczowej, uczestniczki powstania styczniowegp, bohaterki bitwy pod Dobrą, wzniesiony w miejscu, gdzie poniosła śmierć. Jest on zlokalizowany przy drodze prowadzącej z osady Młynek do wsi Sosnowiec Pieńki. Na głazie znajduje się tablica przypominająca, że w tym właśnie miejscu, w roku 1863, poległa walcząc w obronie Ojczyzny 23-letnia Maria Piotrowiczowa. Obok znajduje się odsłonięta w 2018 r. tablica informacyjna wykonanana przez młodzież z CKiW OHP Dobieszków.

 • Głaz ku czci Marii Piotrowiczowej w Sosnowcu Pieńkach
 • Głaz ku czci Marii Piotrowiczowej w Sosnowcu Pieńkach oraz tablica pamiątkowa
 • Tablica informacyjna znajdująca się obok pamiątkowego głazu

 

POMNIKI W PLUDWINACH

KxAFx9CzlFA2wSdPcvBCEspOBkEp7MUaLsuQi02SLcVXjhLyPSxdkGTpV8YaomsP7A6AlNtMSBUASamXkK+oGqeUWAbTS3TwUsMybGaQUAxSzwkDYikAsPA0yJ1jG9gAAAAASUVORK5CYII=  Zbudowany z lokalnego kamienia pomnik wzniesiony w hołdzie mieszkańcom – Kazimierzowi Borylskiemu oraz Franciszkowi i Józefowi Kucharczykom, zamordowanym podczas II wojny światowej z rąk hitlerowców w 1943 roku, znajduje się w sąsiedztwie dawnej szkoły.

KxAFx9CzlFA2wSdPcvBCEspOBkEp7MUaLsuQi02SLcVXjhLyPSxdkGTpV8YaomsP7A6AlNtMSBUASamXkK+oGqeUWAbTS3TwUsMybGaQUAxSzwkDYikAsPA0yJ1jG9gAAAAASUVORK5CYII=  Pomnik w postaci granitowego głazu, na którym zawieszono tablicę z inskrypcją: Wieczna chwała bohaterskim żołnierzom armii „Poznań” poległym w walce z niemieckim najeźdźcą. Obok znajduje się wysoki drewniany krzyż, wzniesiony w tym miejscu w 2000 r., zlokalizowany po wschodniej stronie głównej drogi.

 • P14_Pludwiny-08
 • P14_Pludwiny-10 kopia
 • P14_Pludwiny-34

 

MOGIŁA WOJENNA W BRATOSZEWICACH

KxAFx9CzlFA2wSdPcvBCEspOBkEp7MUaLsuQi02SLcVXjhLyPSxdkGTpV8YaomsP7A6AlNtMSBUASamXkK+oGqeUWAbTS3TwUsMybGaQUAxSzwkDYikAsPA0yJ1jG9gAAAAASUVORK5CYII=  Indywidualna mogiła wojenna nieznanego żołnierza Wojska Polskiego poległego we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Augustyna w Bratoszewicach

 • P03_Bratoszewice-11
 • P03_Bratoszewice-09
 • P03_Bratoszewice-16

 

MOGIŁY WOJENNE W NIESUŁKOWIE

KxAFx9CzlFA2wSdPcvBCEspOBkEp7MUaLsuQi02SLcVXjhLyPSxdkGTpV8YaomsP7A6AlNtMSBUASamXkK+oGqeUWAbTS3TwUsMybGaQUAxSzwkDYikAsPA0yJ1jG9gAAAAASUVORK5CYII= Mogiła zbiorowa polskich żołnierzy Armii Łódź poległych 8 września 1939 r. (cmentarz rzymsko-katolicki)

KxAFx9CzlFA2wSdPcvBCEspOBkEp7MUaLsuQi02SLcVXjhLyPSxdkGTpV8YaomsP7A6AlNtMSBUASamXkK+oGqeUWAbTS3TwUsMybGaQUAxSzwkDYikAsPA0yJ1jG9gAAAAASUVORK5CYII=Indywidualna mogiła wojenna dwóch nieznanych polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. (cmentarz mariawicki)

 • P30_Niesulkow-12
 • P30_Niesulkow-16
 • P30_Niesulkow-19

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków