Treść strony STOWARZYSZENIA MIĘDZYGMINNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „POLCENTRUM”

Gmina Stryków przystąpiła do Stowarzyszenia na  podstawie Uchwały Nr XIV/92/2007 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Stryków do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „POLCENTRUM” jako członek wspierający.

STOWARZYSZENIE POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY

Gmina Stryków przystąpiła do Stowarzyszenia na  podstawie  Uchwały Nr XL/311/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 sierpnia 2005  roku w sprawie:  przystąpienia Gminy Stryków do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia.

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH RP

Gmina Stryków przystąpiła do  Związku na podstawie  Uchwały Nr XXV/176/92  Rady Gminy i Miasta Strykowa z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie: ogłoszenia przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „BZURA”

Gmina Stryków przystąpiła do Związku na podstawie Uchwały Nr XIV/102/2007 Rady Miejskiej  w Strykowie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie: utworzenia Związku Międzygminnego „Bzura”.

STOWARZYSZENIE GMIN POMORSKICH NA RZECZ BUDOWY AUTOSTRADY A-1

Uchwałą Nr XXVII/271/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. Gmina Stryków wystąpiła z ww. stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITARNY

Gmina Stryków przystąpiła do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na podstawie Uchwały NR XLVII/355/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Zebranie założycielskie, na którym 27 jednostek samorządu terytorialnego -  w tym Gmina Strykow -  powołało Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny, odbyło się 15 kwietnia 2014 r.

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE „PomagaMy”

Uchwałą Nr L/451/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 10 marca 2022 r.  w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” Gmina Stryków wyraziła wolę utworzenia wspólnie z innymi samorządami Województwa Łódzkiego i przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków