Treść strony SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 29
(wejście od parkingu)

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych sprawuje Sekretarz Gminy Stryków Radosław Zaborowski.

Aneta Jędrzejczak - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
aneta.jedrzejczak@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 480
pokój nr 8

 • kierowanie pracą Wydziału  
 • prowadzenie  spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 • prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska
 • przyjmowanie wniosków i inicjowanie procedury o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
 • wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zgromadzeniach
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej
 • realizacja zdań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Monika Zaborska - Zastępca Kierownika USC
tel.42 719-80-02 w. 481
pokój nr 8

 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 • rozpatrywanie wniosków w sprawie zmiany imienia lub nazwiska
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zgromadzeniach
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony grobów wojennych i miejsc pamięci narodowe

 

Anna Majchrzak - Inspektor
anna.majchrzak@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 450
pokój nr 5

 • załatwianie spraw wynikających z ewidencjonowania  działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne
 • obsługa interesantów polegającą na zapewnieniu zainteresowanym urzędowych formularzy, wniosków wymaganych ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, umożliwiających rejestrację spółek jawnych
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • opracowywanie projektów i koordynacja działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu  przeciwdziałania narkomanii
 • prowadzenie ewidencji miejsc noclegowych na terenie Gminy, w obiektach innych niż obiekty hotelarskie
 • wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Dorota Jaworska - Pomoc Administracyjna
dorota.jaworska@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 451
pokój nr 5

 

Monika Kalinka - Inspektor
Zastępca Kierownika USC
monika.kalinka@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 460
pokój nr 6

Joanna Głowadzka - Inspektor
joanna.glowadzka@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 461
pokój nr 6

 • obsługa spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych
 • prowadzenie rejestru mieszkańców w systemie informatycznym
 • przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego, czasowego, wyjazdu zagranicę
 • udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych
 • wydawanie zaświadczeń zawierających pełen wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców oraz rejestru dowodów osobistych
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach o wymeldowanie lub zameldowanie

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków