Treść strony EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 29
(wejście od parkingu)

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu sprawuje Zastępca Burmistrza Strykowa Tamara Barańska-Kiemaczyńska.

 

Leona Winczewska-Wróbel - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
leona.winczewska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 420
pokój nr 2

 • kierowanie pracą wydziału
 • prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów
 • prowadzenie spraw o udzielenie dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce
 • nadzór nad instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat
 • współpraca i nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury
 • prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury
 • prowadzenie spraw związanych z nagrodami  i wyróżnieniami za wysokie osiągnięcia sportowe
 • nadzór nad  pracą wydziału oraz gminnych placówek oświatowych
 • nadzór i koordynacja działań sportowych na kompleksie  boisk sportowych  „Moje boisko Orlik”

 

Monika Sułek - Inspektor
monika.sulek@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 311, w. 431
pokój nr 3

Marlena Padiasek - pomoc administracyjna
marlena.padiasek@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 432
pokój nr 3

Natalia Siniarska - Referent
natalia.siniarska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 311, w. 430
pokój nr 3

 • realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe
 • nadzór nad dowożeniem dzieci do szkół, w tym prowadzenie spraw związanych z dowozem do szkół i przedszkoli dzieci niepełnosprawnych
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej
 • koordynowanie zadań w zakresie rekrutacji dzieci do placówek oświatowych
 • ustalanie i koordynowanie zadań naboru do szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Gminę
 • współdziałanie z Kuratorem Oświaty w sprawach edukacji oraz wykonywania zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego
 • prowadzenie postępowań w sprawie:
  • przyznawania stypendiów motywacyjnych Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce
  • dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  • udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom
 • współpraca ze związkami zawodowymi nauczycieli

 

Specjalista – trener środowiskowy Rafał Sadecki

Specjalista – trener środowiskowy Przemysław Fortuna

 • działania promujące zajęcia sportowe i aktywny tryb spędzania czasu wolnego
 • organizacja zajęć na kompleksie „Moje Boisko Orlik”
 • działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej
 • planowanie, koordynacja lub organizacja turniejów, mistrzostw i imprez sportowych

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków