Treść strony KIEROWNICTWO URZĘDU

 • Burmistrz Strykowa

Witold Kosmowski - Burmistrz Strykowa

pokój nr 2
tel. 42 719-80-02

strykow@strykow.pl

 • organ wykonawczy gminy
 • nadzoruje merytorycznie i koordynuje pracą:
  • Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  • Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury
  • Pionu ochrony informacji niejawnych
  • Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
  • Jednostki Robót Publicznych

 

 • Zastępca Burmistrza Strykowa

Tamara Barańska-Kiemaczyńska  - Zastępca Burmistrza Strykowa

pokój nr 1
tel. 42 719-80-02

strykow@strykow.pl

 • wykonuje zadania przypisane Burmistrzowi w czasie jego nieobecności lub wynikające z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
 • nadzoruje merytorycznie i koordynuje pracą:
  • Wydziału Promocji i Rozwoju
  • Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
  • placówek oświatowych
  • Ośrodka Kultury i Rekreacji
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie

 

 • Sekretarz Gminy Stryków

Aneta Jędrzejczak - Sekretarz Gminy Stryków

pokój nr 10
tel. 42 719-80-02 w. 200

aneta.jedrzejczak@strykow.pl

 • zapewnia sprawne warunki działania Urzędu i prawidłową obsługę Interesantów przez Urząd
 • organizuje i koordynuje sprawami związanymi  z wyborami i referendami
 • nadzoruje merytorycznie i koordynuje pracą:
  • Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego i Kadr
  • Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych
  • Stanowiska ds. Wojskowości i Obrony Cywilnej
  • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie
  • usługami zewnętrznymi: obsługą prawną oraz obsługą zadań związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO

 

 • Skarbnik Gminy Stryków

Iwona Stańczyk - Skarbnik Gminy Stryków

pokój nr 28
tel. 42 719-80-02 w. 380

iwona.stanczyk@strykow.pl

 • główny księgowy budżetu, który w zakresie działania Urzędu pilnuje racjonalnego dysponowania środkami finansowymi
 • nadzoruje pracę Wydziału Finansowego

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków