Treść strony 2024.05

Projekt „W rodzinie siła” - M-GOPS przyjmuje zgłoszenia

Projekt „W rodzinie siła” realizowany będzie w okresie VI 2024 – I 2028. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027; Priorytet 7: Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem; Działanie 7.12: Usługi na rzecz rodziny.

Budżet projektu: 903 465,91 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 858 310,89 zł (95%).

Projekt skierowany jest do 123 mieszkańców Gminy Stryków w tym:

1.Rodzin przeżywających trudności w sferze opiekuńczo wychowawczej,
2.Ofiar przemocy domowej,
3.Sprawców przemocy domowej,
4.Dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia, uczęszczających na świetlicę MGOPS w Strykowie.

Zakres interwencji projektu obejmuje intensyfikację pracy asystentów rodziny, pracowników socjalnych, psychologów i wychowawców świetlicy środowiskowej w celu podniesienia kompetencji opiekuńczo – wychowawczych oraz umiejętności prawidłowego wypełniania ról społecznych uczestników projektu, a efekty podejmowanych działań wpłyną na podniesienie jakości usług świadczonych w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej.  

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1.Rozwój usług asystentów rodziny,
2.Rozwój indywidualnej terapii dla ofiar przemocy domowej,
3.Praca socjalna ze sprawcami przemocy domowej,
4.Rozwój indywidualnego wsparcia psychologicznego,
5.Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych dzieci,
6.Rozszerzenie oferty świetlicy – zajęcia przybliżające dzieciom wiedzę o świecie,
7.Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie kompetencji dzieci w zakresie wielojęzyczności,
8.Rozszerzenie oferty świetlicy  - podnoszenie kompetencji dzieci w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
9.Rozszerzenie oferty świetlicy - wsparcie psychologiczne dzieci,
10.Rozwój usług pracownika socjalnego.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie, ul. Kościuszki 29, tel. 42 719 85 01, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

  • Plakat - Projekt "W Rodzinie Siła"
  • Logotypy poziome

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków