Treść strony 2024.03

Uwaga! Budowa parkingu przy ul. Targowej

Informujemy, że w piątek 12 kwietnia br. dotychczasowy nieutwardzony parking przy ul. Targowej zostanie całkowicie zamknięty dla pojazdów, w związku z rozpoczęciem robót budowlanych. Do dyspozycji kierowców pozostają miejsca parkingowe przy targowisku miejskim na ul. Targowej, Cmentarnej, a także parking przy ul. Cichej w Strykowie. Kierowcy mogą również korzystać z terenu targowiska – drugi wjazd.

Ma to związek z podpisaną w środę 27 marca br. przez Burmistrza Strykowa, umową na budowę kolejnego parkingu gminnego. Wybudowane zostaną dodatkowe 54 miejsca postojowe przy ul. Targowej w Strykowie, w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2, ośrodka zdrowia i bloków, wraz z dodatkowymi drogami manewrowymi, zieleńcami, zjazdami oraz 10 słupami oświetleniowymi z 11 oprawami LED. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 1.445.250 zł. Termin zakończenia zadania przewidziany jest na wrzesień br. Za utrudnienia powstałe w trakcie realizacji zadania przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość i nieutrudnianie prac Wykonawcy parkującymi pojazdami.

W latach 2019-2023 zrealizowane zostały liczne inwestycje parkingowe na ponad 220 nowych miejsc parkingowych (zastosowano głównie płyty ażurowe, aby jak najmniej zabetonować powierzchnię i umożliwić naturalne odprowadzanie wód opadowych):

 - 2023 rok - przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim na 59 miejsc postojowych wraz z budową dróg manewrowych, drogi dojazdowej w miejscu starej brukowej drogi do parku, kanalizacji deszczowej, budowę muru oporowego, ogrodzenia panelowego od parku oraz licznych nasadzeń.

 - 2023 rok - budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Strykowie wzdłuż bocznego wejścia do parku  nad Moszczenicą na 10 nowych miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową, odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych oraz przebudową wjazdu.

- 2023 rok - budowa 34 miejsc postojowych wzdłuż drogi powiatowej ul. Witanówek w Dobrej, wykonane w ramach zadania związanego z przebudową zbiornika wodnego w Dobrej.

 - 2022 rok - utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Bratoszewicach.

 - 2019 rok - budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości w Strykowie na 61 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną, w tym montażem toalety.

 - 2019 rok - budowa parkingu przy ul. Legionów w Strykowie w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego na 55 miejsc.

 - 2019 rok - budowa miejsc postojowych przy ul. Wczasowej w Strykowie przy ścieżce pieszo - rowerowej wzdłuż zalewu w Strykowie.

Doraźnej poprawie komfortu parkowania przy ul Warszawskiej służą prace wykonywane w ramach robót utrzymaniowych dróg gminnych, polegające na wyrównaniu terenu przez nawiezienie i zagęszczenie kruszywa. Kompleksowa przebudowa parkingów nastąpi w ostatnim etapie modernizacji zbiornika wodnego w Strykowie ze względu na konieczność przejazdu przez parkingi ciężkiego sprzętu i składowania materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji oczyszczenia zbiornika wodnego i zagospodarowania przestrzeni wokół niego.

Więcej informacji o gminnych inwestycjach zrealizowanych w latach 2019-2024 znajdziecie na www.strykow.pl  

  • data: 2024-03-28
  • Projekt budowy parkingu przy ul. Targowej w Strykowie
  • Parking przy ul. Targowej w Strykowie, stan przed realizacją inwestycji
  • Parking przy ul. Targowej w Strykowie, stan przed realizacją inwestycji
  • Podpisanie umowy na budowę parkingu przy ul. Targowej w Strykowie. Od lewej: Wykonawca - Prezes Zarządu Mig-Bud Sp z o.o...
  • Parking za Urzędem Miejskim w Strykowie po modernizacji w 2023 r.
  • Nowy parking przy ul. Kościuszki w Strykowie, inwestycja zrealizowana w 2023 r.
  • Zmodernizowany zbiornik wodny w Dobrej z nowymi miejscami postojowymi, inwestycja zrealizowana w 2023 r.
  • Parking przy Pomniku Niepodległości w Strykowie, widok z lotu ptaka, inwestycja zrealizowana w 2019 r.

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków