Treść strony 2024.02

Rekrutacja do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie ogłasza rekrutację mieszkańców Gminy Stryków do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Program skierowany jest do osób w wieku 60 lat i powyżej, które czasowo lub stale wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. W szczególności przewiduje się objąć wsparciem osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób, a nie mają rodziny lub osoby bliskie nie są w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia. Program stanowi uzupełnienie realizowanych u osób usług opiekuńczych.

Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymają bezpłatną teleopaskę („opaskę życia”) wraz z całodobową usługą teleopieki, przez którą należy rozumieć udzielenie natychmiastowej pomocy w momencie zaistnienia zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa poprzez wezwanie pomocy przy użyciu przycisku SOS znajdującego się na opasce życia.

Zgłoszenia osób zainteresowanych otrzymaniem opaski przyjmowane będą od 04.03.2024 r. do 15.03.2024 r. w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 osobiście w MGOPS w Strykowie, ul. Kościuszki 29 lub telefonicznie pod nr. telefonu 42 719 85 01. Liczba dostępnych opasek jest ograniczona. Osoby niezakwalifikowane będą wpisane na listę rezerwową.

  • data: 2024-02-27
  • Plakat informacyjny1

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków