Treść strony 2024.02

Pierwsza narada sołtysów w nowym składzie

W czwartek 29 lutego br., przed sesją RM, w sali konferencyjnej UM odbyła się pierwsza narada Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli w kadencji 2024 – 2028. Przeprowadzone w pierwotnie wyznaczonym terminie zebrania wyborcze przyniosły zmiany personalne w jednej trzeciej sołectw oraz we wszystkich osiedlach, przy czym nie zawsze dotychczasowi Sołtysi i Przewodniczący kandydowali.

Burmistrz Witold Kosmowski pogratulował wszystkim wyboru, życząc owocnej współpracy i satysfakcji z wykonywania pracy na rzecz lokalnej społeczności, zaznaczając, jak istotną rolę w tym względzie odgrywa płynna komunikacja na linii urząd-sołectwo czy urząd-osiedle.

Pierwsza narada była okazją do osobistego poznania kierownictwa i pracowników UM w Strykowie, a także zapoznania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z ogólnymi informacjami na temat zasad współdziałania organu prowadzącego z jednostkami pomocniczymi gminy, statutów jednostek pomocniczych gminy oraz budżetów sołectw i możliwości ich wykorzystania w bieżącym roku.

  • data: 2024-02-29
  • Pierwsza narada Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli w Gminie Stryków w kadencji 2024 – 2028. Do uczestników narady...
  • Pierwsza narada sołecka w kadencji 2024-2028
  • Pierwsza narada sołecka w kadencji 2024-2028. Do Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli zwraca się Burmistrz Strykowa...
  • Pierwsza narada sołecka w kadencji 2024-2028

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków