Treść strony 2023.10

Najwyższe w historii Gminy Stryków dofinansowanie

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii w dniu 4.10.2023 odwiedził Gminę Stryków, aby ogłosić informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Stryków i przyznaniu rekordowego dofinansowania w kwocie 98 mln zł.
Briefing prasowy ministra odbył się w Bratoszewicach, przy terenie, który obejmie swym zasięgiem nowy park przemysłowy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, i w którym docelowo pojawią się inwestycje wielkiej skali i nowoczesnych technologii.
Środki zostaną przeznaczone na infrastrukturę techniczną wokół tego terenu, m.in.: kanalizację, wodociągi, SUW, drogi dojazdowe, ronda i dostosowanie oczyszczalni ścieków do specjalistycznych potrzeb technologicznych potencjalnych inwestorów, co przełoży się również na polepszenie warunków przyłączeniowych i drogowych dla planowanego w tym terenie mieszkalnictwa i lokalnej społeczności.
Dziękujemy za ogromne wsparcie Panu Krzysztofowi Ciebiadzie i poświęcony Gminie Stryków czas na wielu odbytych spotkaniach branżowych oraz Markowi Michalikowi prezesowi ŁSSE za owocną współpracę.
  • data: 2023-10-05
  • Na zdjęciu: Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, Poseł na Sejm RP VIII...
  • Na zdjęciu: Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, Poseł na Sejm RP VIII...
  • Na zdjęciu: Prezes ŁSSE Marek Michalik, Zastępca Burmistrza Strykowa Tamara Barańska-Kiemaczyńska, Burmistrz Strykowa...
  • Na zdjęciu: Poseł na Sejm RP VIII kadencji Krzysztof Ciebiada, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, Prezes ŁSSE Marek...

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków