Treść strony 2023.09

Informacja dotycząca wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali na terenie Gminy Stryków

Informujemy, iż od dnia 04.08.2023 r. z powodu zmian dokonywanych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w oprogramowaniu na portalu mapowym Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Zgierzu https://zgierski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy Gmina Stryków nie ma możliwości wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali na terenie Gminy Stryków. 
Gmina Stryków nie ma wpływu na zaistniała sytuację. Wydawanie ww. wypisów Gmina Stryków realizuje na mocy porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2011 r. pomiędzy Powiatem Zgierskim a Gminą Stryków, zgodnie z którym Starosta Zgierski udostępnia Gminie dane zgromadzone w rejestrze publicznym „część opisowa ewidencji gruntów, budynków i lokali” w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonego zadania.
Problemy z generowaniem dokumentacji z systemu Informacji Przestrzennej WebEwid zaistniał od dnia 04.08.2023 r. – zgłoszenie zostało przesłane do działu informatycznego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, oraz z dniem 16 sierpnia 2023 r. przekazano pismo do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Zgierzu w sprawie uzyskania informacji o braku możliwości wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali przez Gminę Stryków. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy pisemnej odpowiedzi, a przedmiotowa sprawa nie została rozwiązana.
Do czasu przywrócenia przez Powiat Zgierski funkcjonalności generowania i wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali na terenie Gminy Stryków wnioski o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Zgierzu w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Długa 49, 95-100 Zgierz.
O terminie przywrócenia możliwości generowania i wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali w Gminie Stryków poinformujemy Państwa niezwłocznie. Poniżej załączone pismo do Starosty Zgierskiego w tej sprawie.

  • informacja_dla_mieszkancow222

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków