Treść strony 2023.07

GRANTY DLA SOŁECTW

Osiem umów na przyznanie pomocy finansowej związanej z realizacją zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach, zostało podpisanych w ostatnich dniach z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Sołectwo na plus” oraz naboru „Infrastruktura sołecka na plus”.W ramach przyznanej dotacji, umowy na realizację projektów podpisane zostały przez Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego oraz Sołtysów:


🏡Sołectwa Kalinów – Olgę Sasin, projekt „Domek gospodarczy blaszany”, wartość projektu 12.000,00 zł. 
🏡Sołectwa Niesułków – Barbarę Lenart, projekt „Wyposażenie działki rekreacyjnej nad stawem w sołectwie Niesułków”, wartość projektu 12.000,00 zł. 
🏡Sołectwa Pludwiny – Alicję Piekarską, projekt „Budowa altany na działce sołeckiej”, wartość projektu 12.000,00 zł. 
🏡Sołectwa Osse – Henrykę Gawrysiak, projekt „Osse – sołectwo z tradycjami”, wartość projektu 11.000,00 zł
🏡Sołectwa Sadówka – Danutę Kwiatkowską, projekt „Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Sadówka”, wartość projektu 12.000,00 zł. 
🏡Sołectwa Warszewice – Kazimierza Piotrowskiego, projekt „Zakup grilla gazowego”, wartość projektu 12. 000,00 zł. 
🏡Sołectwa Zagłoba – Romana Jaworskiego, projekt „Sołectwo wyposażymy, czas naszym dzieciom umilimy, bo go razem spędzimy”, wartość projektu 12.000, 00 zł 
🏡Sołectwa Koźle – Stanisława Millera, projekt „Budowa altany na działce gminnej”, wartość projektu 31. 700,00 zł. 

Dodatkowo na liście rezerwowej oczekują dwa wnioski w ramach projektu „Sołectwo na plus”:
- Projekt „Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup grilla, sprzętu nagłaśniającego oraz stołu do tenisa” – Sołectwo Anielin, wartość projektu 12.000,00 zł. 
- Projekt „Zakup strojów dla KGW Gozdów oraz zakup lodówki do kuchni do Sali OSP Gozdów.” – Sołectwo Gozdów, wartość projektu 11.000,00 zł. 

Sołectwa będą realizować projekty przy współpracy i pomocy Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego W Strykowie. Okazją do wręczenia symbolicznych czeków w ramach programu „Sołectwo na Plus” było spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem” i towarzyszący mu piknik zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w OSP w Kiełminie 27 lipca. Sołtysi z Gminy Stryków odebrali czeki z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera w towarzystwie m.in. Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego. 

Foto:
UM w Strykowie
Adam Staśkiewicz/ źródło: UMWŁ
OSP w Kiełminie

 • Umowę na realizację projektu w ramach programu "Sołectwo na plus" podpisują Sołtys Sołectwa Kalinów Olga Sasin oraz...
 • Umowę na realizację projektu w ramach programu "Sołectwo na plus" podpisują Sołtys Sołectwa Sadówka Danuta Kwiatkowska oraz...
 • Umowę na realizację projektu w ramach programu "Sołectwo na plus" podpisują Skarbnik Gminy Stryków Iwona Stańczyk, Sołtys...
 • Umowę na realizację projektu w ramach programu "Sołectwo na plus" podpisują Skarbnik Gminy Stryków Iwona Stańczyk, Sołtys...
 • Umowę na realizację projektu w ramach programu "Sołectwo na plus" podpisują Skarbnik Gminy Stryków Iwona Stańczyk, Sołtys...
 • Umowę na realizację projektu w ramach programu "Sołectwo na plus" podpisują Skarbnik Gminy Stryków Iwona Stańczyk, Sołtys...
 • Umowę na realizację projektu w ramach programu "Sołectwo na plus" podpisują Skarbnik Gminy Stryków Iwona Stańczyk, Sołtys...
 • Umowę na realizację projektu w ramach programu "Sołectwo na plus" podpisują Skarbnik Gminy Stryków Iwona Stańczyk, Sołtys...
 • Sołtys Warszewic Kazimierz Piotrowski, Radna SWŁ Alicja Antczak, Sołtys Sadówki Danuta Kwiatkowska, Sołtys Ossego Henryka...
 • Granty sołeckie 2023
 • Granty sołeckie 2023
 • Granty sołeckie 2023
 • Granty sołeckie 2023

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków