Treść strony DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stryków na lata 2022 – 2026.

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych z klas I – III

Warsztaty przeprowadzono w dniach 26.04.2023 r. – 11.05.2023 r. i dotyczyły one zasad porozumiewania się bez przemocy. Dzieci zapoznały się ze sposobami komunikacji opierających się na uczuciach i potrzebach, które są ważnym elementem prawidłowej współpracy w grupie. Dodatkowo, poruszono temat asertywności oraz sposobów reagowania na różne formy przemocy. W tej edycji warsztatów organizowanych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uczestniczyło 417 uczniów.


Szkolenie dla służb pomocowych w zakresie problematyki przemocy.

W dniu 14.06.2023 r. odbyło się szkolenie pt. „Problematyka przeciwdziałania przemocy w świetle znowelizowanych przepisów – regulacje 2023”. W szkoleniu wzięło udział  28 osób byli to przedstawiciele: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie, Komisariatu Policji w Strykowie, placówek oświatowych podlegających nadzorowi Gminy Stryków oraz placówek służby zdrowia. Uczestnicy zostali zapoznani z nowelizacją pojęć (przemoc domowa, osoba doznająca przemocy oraz osoba stosująca przemoc). Na szkoleniu poruszono temat zakresu działań dla gmin i powiatów oraz kompetencji Zespołu Interdyscyplinarnego.

Szkolenia oraz warsztaty sfinansowane zostały ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stryków na lata 2022 – 2026.

  • Szkolenie dla służb pomocowych w zakresie problematyki przemocy 2023 R.
  • Szkolenie dla służb pomocowych w zakresie problematyki przemocy 2023 R.
  • Szkolenie dla służb pomocowych w zakresie problematyki przemocy 2023 R.
  • Szkolenie dla służb pomocowych w zakresie problematyki przemocy 2023 R.
  • data: 2023-06-19

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków