Treść strony 2023.06

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie informuje, że pozytywnie rozpatrzono wniosek Gminy Stryków dot. realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Podpisano umowę na realizację modułu II programu umożliwiającą dofinansowanie zakupu systemu obsługi dla opasek bezpieczeństwa  zakupionych w ramach Programu realizowanego w 2022 r., kwota dotacji na rok 2023 wynosi 38 491,00 zł.
W ramach programu 100 seniorów będzie bezpłatnie użytkować teleopaski tzw. „opaski bezpieczeństwa”. Użytkownicy opasek, dzięki przyciskowi SOS, mają możliwość bezpośredniego połączenia z Centrum Teleopieki, gdzie następuje ustalanie przyczyny użycia przycisku oraz niezwłoczne podjęcie skutecznych interwencji, adekwatnych do sytuacji np. nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, powiadamianie upoważnionych osób z listy kontaktu oraz, w razie potrzeby,  powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych celem udzielenia pomocy lub wsparcia seniorowi.
Od 01.02.2023 r. działają opaski zakupione seniorom z terenu Gminy Stryków w ubiegłym roku.
Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Stryków, w wieku 65 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy w samodzielnym funkcjonowaniu, mogą oni prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Osoby zainteresowane wpisaniem na listę rezerwową mogą zgłaszać chęć skorzystania z opaski do Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie: tel. 42 719 85 01 codziennie w godzinach 8:00 – 16:00.

  • Program Korpus Wsparcia Seniorów

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków