Treść strony KURSY ZAWODOWE

  • KURSY ZAWODOWE

KURS PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Absolwent kursu  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

🍀 wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
🍀 prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
🍀 prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
🍀 obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Liczba godzin kształcenia zawodowego:

  •  okres nauczania: 3 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym  co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

Słuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać prace związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

KURS PROWADZENIE PRODUKCJI PSZCZELARSKIEJ

Absolwent kursu  Prowadzenie produkcji pszczelarskiej przygotowany jest do:

🐝 zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego;
🐝 wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
🐝 prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich;

Liczba godzin kształcenia zawodowego:

  • okres nauczania: 3 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym  co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Dodatkowe kwalifikacje:
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

Więcej informacji na stronie: http://www.zs1bratoszewice.pl/k_informacje.html

  • data: 2023-03-22

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków