Treść strony KIERUNKI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SŁUŻB MUNDUROWYCH

Uczniowie wybierający ten kierunek, zdobywają wiedzę i umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących oraz rozwijają zainteresowania związane ze służbami mundurowymi. Uczestniczą w zajęciach z samoobrony i ratownictwa przedmedycznego. Kształcenie prowadzone jest w oparciu o programy autorskie: edukacja wojskowa, policyjna i strażacka. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami: Komendami Policji, Wojskowym Centrum Rekrutacji w Łodzi, Jednostkami Straży Pożarnej i Wojska Polskiego. Ponadto podpisała porozumienie z Wojskiem Obrony Terytorialnej tj. 9. Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej. Szkoła zakupiła wirtualną strzelnicę, dzięki której uczniowie doskonalą swoje umiejętności strzeleckie.

 

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SŁUŻB MUNDUROWYCH
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SŁUŻB MUNDUROWYCH
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SŁUŻB MUNDUROWYCH
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SŁUŻB MUNDUROWYCH
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SŁUŻB MUNDUROWYCH

TECHNIK LOGISTYK

Uczniowie wybierający kierunek technika logistyka, zdobywają umiejętności w zakresie obsługi magazynów i organizacji transportu. W trakcie kształcenia młodzież otrzymuje dodatkowe uprawnienia na wózki jezdniowe, potwierdzone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego. Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia o charakterze praktycznym realizowane w szkole, a także praktyki zawodowe realizowane m. in. w: 
☑️ Geis Sp. z o.o., 
☑️ OSDW AZYMUT Sp. z o.o, 
☑️ Sklepach KOMFORT S.A., 
☑️ Ab Logic Sp. z o.o., 
☑️ Dachser Sp. z o.o. 
Uczniowie systematycznie odwiedzają firmy logistyczne, zapoznając się ze standardami pracy w branży. W bieżącym roku szkolnym zostanie podpisane porozumienie o patronat nad klasami logistycznymi z firmą Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
Absolwent kierunku znajdzie pracę w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych i spedycyjnych.

 • TECHNIK LOGISTYK
 • TECHNIK LOGISTYK
 • TECHNIK LOGISTYK
 • TECHNIK LOGISTYK
 • TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Uczniowie wybierający kierunek technika żywienia i usług gastronomicznych, zdobywają umiejętności w zakresie sporządzania potraw i napojów oraz organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej. Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia o charakterze praktycznym, które są realizowane w profesjonalnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych, a także praktyki zawodowe realizowane w przedsiębiorstwach gastronomicznych m. in. w:  
🧁 Hotelu 500 Stryków, 
🧁 Hotelu Kasor – Cesarka, 
🧁 Restauracji „Sami Swoi” w Głownie, 
🧁 Hotelu Andel’s w Łodzi, 
🧁 Hotelu Puro w Łodzi,
🧁 Pensjonacie Puchacz Spa w Niechorzu.
Klasy gastronomiczne są objęte patronatem przez Hotel 500 w Strykowie, dzięki czemu  uczniowie mają możliwość udziału w różnorodnych szkoleniach zawodowych oraz w warsztatach organizowanych w restauracji hotelowej (np. szkolenie baristyczne, sommelierskie i inne). Absolwent kierunku znajdzie pracę w placówkach żywienia zbiorowego: w barach, restauracjach i stołówkach. Może również prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową.
Szkoła organizuje również liczne warsztaty kulinarne oraz lekcje otwarte dla uczniów szkół podstawowych. Spotkania te są podyktowane m. in. tematyką zdrowego odżywiania oraz zasadami nakrywania stołów.

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK INFORMATYK

Uczniowie wybierający kierunek technika informatyka, przygotowują się do wykonywania zadań zawodowych w zakresie administracji i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych oraz tworzenia i administrowania stronami, aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia o charakterze praktycznym, które są realizowane w pracowniach szkolnych, a także praktyki zawodowe realizowane w lokalnych przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z branżą informatyczną. Absolwent kierunku znajdzie pracę w większych i mniejszych firmach informatycznych, teleinformatycznych a także ubezpieczeniowych, bankach i wielu innych. Może też świadczyć usługi outsourcingowe.

 • TECHNIK INFORMATYK
 • TECHNIK INFORMATYK
 • TECHNIK INFORMATYK
 • TECHNIK INFORMATYK
 • TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Uczniowie wybierający kierunek technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, zdobywają wiedzę z zakresu eksploatacji pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz systemów mechatronicznych. W trakcie nauki młodzież może uzyskać prawo jazdy  kat. T i B oraz ukończyć kurs „Kombajnisty”.
Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia, które są realizowane w wyposażonych pracowniach, warsztatach szkolnych, polu szkolnym, a także praktyki zawodowe odbywające się w gospodarstwach rolnych oraz firmach, które doskonalą umiejętności z zakresu obsługi maszyn i pojazdów rolniczych oraz samochodowych m. in. w: NovaFarm, AGRO-MOTORS i inne.
Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami: Centralnym Ośrodkiem Badań Odmian Roślin Uprawnych w Leśmierzu, ŁODR-em Bratoszewice, dzięki czemu uczniowie biorą udział w licznych szkoleniach branżowych, w wyniku których doskonalą swoje umiejętności praktyczne w zakresie nauczanego zawodu.  
Absolwent  po skończeniu szkoły może podjąć pracę w przedsiębiorstwach rolniczych i okołorolniczych, urzędach i instytucjach służb rolniczych oraz gospodarstwach rodzinnych.

 • TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
 • TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
 • TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
 • TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
 • TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
 • data: 2023-03-15

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków