Treść strony DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Obóz socjoterapeutyczny w Białce Tatrzańskiej

W dniach  30.07 – 08.08.2023 r. w Białce Tatrzańskiej odbył się obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z Gminy Stryków. W trakcie wypoczynku zrealizowano program zajęć profilaktyczno-terapeutycznych. Program turystyczno-rekreacyjny dostosowywany był na bieżąco do  warunków pogodowych, które niestety w tym roku nie były najlepsze. Mimo to obozowicze wzięli udział w dwóch wycieczkach pieszych: ma Kotelnicę Białczańską -  pieszym szlakiem na szczyt góry oraz na Wysoki Wierch, a także dwóch wycieczkach autokarowych: Ząb, Gubałówka, Zakopane, kompleks skoczni narciarskich oraz zwiedzanie turystycznej części miasta – Krupówki; kościół w Dębnie - zabytek Unesco, Nowy Targ, rezerwat przyrody Bór na Czerwonem, przełom Białki. Dzieci korzystały również z kompleksu Term Bania w Białce, a także uczestniczyły w wydarzeniach plenerowych na białczańskiej Bani, gdzie największą atrakcją  były zabawy na sztucznym śniegu oraz kąpiele w pianie. Obóz, w którym wzięło udział 17 dzieci, został zorganizowany na zlecenie Urzędu Miejkiego w Strykowie.

 

Program profilaktyczny pn. "Debata"

Program profilaktyki uniwersalnej pn. "Debata"  zrealizowano dniu 12 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach. W programie wzięli udział uczniowie klasy I LOa. Przeprowadził go profilaktyk uzależnień - Pan Sławomir Grzegorek. Program ma na celu zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Realizacja programu oparta jest o metody aktywizujące i  służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Ma za zadanie redukować czynniki ryzyka: poznawcze i społeczne skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu oraz wzmacniać czynniki chroniące jak: kontakt uczniów z dorosłym mentorem, który prezentuje poparcie dla postawy abstynencji, akceptację dla szkoły jako środowiska promującego zdrowy styl życia, moralne aspekty trzeźwości. W programie wzięło udział 23 uczniów. Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych Gminy Stryków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na lata 2022-2023.  

 • data: 2023-06-15
 • Program profilaktyczny "Debata" w ZS Nr 1 w Bratoszewicach
 • Program profilaktyczny "Debata" w ZS Nr 1 w Bratoszewicach
 • Program profilaktyczny "Debata" w ZS Nr 1 w Bratoszewicach
 • Program profilaktyczny "Debata" w ZS Nr 1 w Bratoszewicach
 • Program profilaktyczny "Debata" w ZS Nr 1 w Bratoszewicach

 

Spotkania profilaktyczne z elementami teatralnymi

W  okresie od  5 do 12 czerwca 2023 r., dzięki środkom finansowym Gminy Stryków przeznaczonym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na lata 2022-2023, uczniowie klas III-V szkół podstawowych oraz uczniowie ZS Nr 1 w Bratoszewicach wzięli udział w spotkaniach profilaktycznych z elementami teatralnymi dotyczących narkotyków oraz innych używek. Dla uczniów szkół podstawowych był to spektakl pt. „W świecie iluzji – narkotyki i używki – też…iluzja”. Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi oraz uczulenie dzieci na zagrożenia, które mogą pojawić się podczas zbliżających się wakacji. Elementy profilaktyki połączonej z zabawą były główną osią spektaklu a popis sztuki iluzji w wykonaniu Pana Grzegorza Klata dodatkowo go urozmaicił. Reasumując – było to uświadamianie przez zabawę. Z kolei dla uczniów szkoły średniej wystawiono sztukę pt. „Ocalić od zapomnienia”. Spektakl, w którym była mowa o zagrożeniach związanych z narkotykami, alkoholem oraz wszechobecnym „hejcie” urozmaicony został piosenkami na żywo z repertuaru Marka Grechuty. Wymowa spektaklu zmuszała widzów do refleksji i zastanowienia się nad podejmowanymi decyzjami.  Spotkania zrealizowane zostały przez Pana Krzysztofa Kaczmarka i jego Teatr „ZWIERCIADŁO” z Łodzi.

 • data: 2023-06-13
 • Spotkanie profilaktyczne z elementami teatralnymi
 • Spotkanie profilaktyczne z elementami teatralnymi
 • Spotkanie profilaktyczne z elementami teatralnymi
 • Spotkanie profilaktyczne z elementami teatralnymi
 • Spotkanie profilaktyczne z elementami teatralnymi

 

Szkolenie "Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży" - cz. II

W ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na lata 2022-2023 w dniu 5 maja 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Strykowie odbyła się druga część szkolenia pn. „Uzależnienia behawioralne dzieci  i młodzieży” skierowana do pracowników oświaty, pomocy społecznej oraz innych instytucji pomocowych z terenu Gminy Stryków. Zajęcia poprowadził Pan Zbigniew Michalczyk - psycholog, superwizor KCPU, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzależnień z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy profilaktycznej  i terapeutycznej, Kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku. Szkolenie zrealizowano w formie warsztatów, w których łącznie wzięły udział 33 osoby. W ramach skutecznej realizacji warsztatów uczestników podzielno na małe grupy. Praca w grupach wiązała się m.in. z przedstawieniem na forum ok. 20 minutowych scenek w oparciu o przygotowane materiały zawierające opis rodziny  i istniejącego tam problemu. Każda grupa musiała przygotować plan postępowania z dzieckiem oraz jego rodziną i przygotować się do pierwszego, wspólnego spotkania profilaktycznego. Podział na konkretne role w prezentowanych scenkach miał na celu wczucie się w sytuację rodzinną i panujące tam relacje oraz zapoznanie z istniejącym problemem. Prowadzone pomiędzy uczestnikami warsztatów dyskusje pozwoliły na wypracowanie właściwych metod postępowania w przypadku zaistnienia podobnych problemów. Wiązały się ze wspólną wymianą poglądów oraz pomysłów. Poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań pozwoliło na doskonalenie umiejętności uczestników związanych z rozwiązywaniem problemów w obszarze uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży.

 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży, cz. II
 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży, cz. II
 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży, cz. II
 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży, cz. II
 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży, cz. II
 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży, cz. II
 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży, cz. II
 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży, cz. II
 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży, cz. II
 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży, cz. II

 

Szkolenie "Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży"- cz. I

Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży związane z używaniem nowoczesnych technologii były tematem szkolenia dla pracowników oświaty, pomocy społecznej oraz innych instytucji pomocowych z terenu Gminy Stryków, które odbyło się 23 marca 2023 r. w Hotelu 500. Szkolenie sfinansowane zostało przez Gminę Stryków ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na lata 2022-2023. Szkolenie poprowadził Pan Zbigniew Michalczyk - psycholog, superwizor KCPU, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzależnień z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy profilaktycznej i terapeutycznej, Kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, że najczęściej występujące uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży mają związek i używaniem nowoczesnych technologii. Prowadzący wyjaśnił, jakie są symptomy uzależnień czynnościowych dzieci i młodzieży, jakie są ich główne formy i rodzaje, jak działać i jakie środki stosować w celu zapobiegania tego rodzaju uzależnieniom. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał materiały dydaktyczne. W szkoleniu wzięło udział 38 osób. 

 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży
 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży
 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży
 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży
 • Szkolenie Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży

 

Kamizelki odblaskowe dla dzieci

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców gminy, w ramach działań prewencyjnych skierowanych do uczestników ruchu drogowego, Gmina Stryków zakupiła 500 sztuk kamizelek odblaskowych dla przedszkolaków oraz uczniów klas I szkół podstawowych. Istotnym elementem takiej akcji prewencyjnej jest bezpieczeństwo najmłodszych, a jej celem uświadomienie dzieciom, jak bardzo ważne jest w czasie poruszania się po drodze korzystanie przez osoby piesze z elementów odblaskowych, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności. Kamizelki przekazane do placówek oświatowych będą służyły dzieciom również podczas wycieczek szkolnych, rajdów czy spacerów poza murami szkoły. Zadanie sfinansowano ze środków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na lata 2022-2023.
 
 • Uczniowie SP w Niesułkowie w kamizelkach odblaskowych
 • Uczniowie SP w Niesułkowie w kamizelkach odblaskowych
 • Marta Szpruch z SP 2 w Strykowie odbiera kamizelki odblaskowe zakupione przez Gminę Stryków
 • Agata Szkopik z Przedszkola Samorządowego w Strykowie odbiera kamizelki odblaskowe zakupione przez Gminę Stryków
 • Dyrektor SP w Koźlu, Jerzy Makowski, odbiera kamizelki odblaskowe zakupione przez Gminę Stryków

     

Profilaktyka agresji i przemocy - uczniowie naszych szkół wzięli udział w warsztatach

 W okresie od 18 października do 18 listopada 2022 r. we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stryków odbyły się warsztaty dla uczniów klas I-VIII z cyklu  „Nie zaczęło się od Ciebie” dotyczące przemocy i agresji w środowisku rodzinnym oraz szkolnym. Dla klas I-III przeprowadzono warsztaty pt. „Oddawaj to moje!”, IV-VI  „Ale beka!” oraz VII-VIII „Przegryw”. Warsztaty zostały przygotowane i poprowadzone przez Państwa Dominikę i Marka Wąsik z Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Mając na uwadze fakt, iż przemoc jest powszechnym problemem społecznym, a przemoc w szkołach jest przejawem szerszego zjawiska – agresji w relacjach rodzinnych, społecznych oraz brutalizacji mediów, która powoduje szkody zarówno w rozwoju fizycznym, jak i psychicznym i uwidacznia się najczęściej w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży poprzez ich skłonności do różnego rodzaju zachowań ryzykownych, w tym agresji i przemocy rówieśniczej, ważne jest wyposażenie dzieci w umiejętności radzenia sobie z bezradnością i lękiem oraz przedstawienie im sposobów obrony przed agresją ze strony innych. Celem przedmiotowych warsztatów było uwrażliwienie uczestników na emocje i potrzeby innych, wzbudzenie refleksji na temat przemocy rówieśniczej i domowej oraz zachowań i emocji z nimi związanych, zwiększenie wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, uświadomienie trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się osoby doświadczające przemocy, uwrażliwienie na przejawy agresji/przemocy w relacjach rówieśniczych, kształtowanie dobrego klimatu społecznego w klasie oraz zdrowych relacji interpersonalnych. Zrealizowano 37 warsztatów, w których łącznie wzięło udział 781 uczniów. Zadanie  sfinansowano ze środków przeznaczonych  na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w ramach zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na lata 2022-2023.

 

 • Warsztaty antyprzemocowe dla uczniów klas I-VIII
 • Warsztaty antyprzemocowe dla uczniów klas I-VIII
 • Warsztaty antyprzemocowe dla uczniów klas I-VIII

    

Warsztaty dla uczniów - uzależnienia behawioralne

Dzięki środkom finansowym Gminy Stryków przeznaczonym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na lata 2022-2023 w dniach 6-14 czerwca 2022 r. we wszystkich szkołach podstawowych odbyły się warsztaty dla uczniów klas I-VI dotyczące uzależnień behawioralnych – nadużywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) pt. „iGEN – internetowe pokolenie”. Warsztaty poprowadził Pan Marek Wąsik z Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień – pedagog, trener profilaktyki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Za cel wychowawczy przedmiotowych warsztatów postawiono kształtowanie właściwej postawy uczniów związanej ze świadomym oraz bezpiecznym korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych: nośników-telefonów komórkowych, komputerów/tabletów, jak również Internetu, w tym: mediów społecznościowych, gier komputerowych czy gier na smartfony. Cele merytoryczne obejmowały wyjaśnienie, czym jest uzależnienie od czynności, omówienie symptomów mogących świadczyć o nadmiernym korzystaniu z telefonu, komputera, mediów czy gier, poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji nadmiernego i niekontrolowanego korzystania z TIK oraz zidentyfikowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Warsztaty zostały zaprojektowane na podstawie najnowszej wiedzy o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących. Łącznie w 23 przeprowadzonych warsztatach wzięło udział 547 uczniów. 

 • Warsztaty dla uczniów dotyczące uzależnień behawioralnych
 • Warsztaty dla uczniów dotyczące uzależnień behawioralnych
 • Warsztaty dla uczniów dotyczące uzależnień behawioralnych
 • Warsztaty dla uczniów dotyczące uzależnień behawioralnych
 • Warsztaty dla uczniów dotyczące uzależnień behawioralnych
 • Warsztaty dla uczniów dotyczące uzależnień behawioralnych
 • Warsztaty dla uczniów dotyczące uzależnień behawioralnych
 • Warsztaty dla uczniów dotyczące uzależnień behawioralnych
 • Warsztaty dla uczniów dotyczące uzależnień behawioralnych
 • Warsztaty dla uczniów dotyczące uzależnień behawioralnych

                    

O zagrożeniach w sieci i w życiu - spotkania profilaktyczne w ZS Nr 1 w Bratoszewicach

Dzięki środkom finansowym Gminy Stryków przeznaczonym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na lata 2022-2023 w Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach 17 maja odbyły się spotkania profilaktyczne z Panem Dobromirem Makowskim – mgr. pedagogiki resocjalizacyjnej, nauczycielem,  pomysłodawcą projektu RAPPEDAGOGIA, założycielem fundacji „RAMPA” prowadzącej szereg zadań o charakterze profilaktycznym. Spotkania: dla  Rady Pedagogicznej pn. „Pedagog w sieci” oraz dla rodziców pn. „Podwójne życie nastolatka” dotyczyły tematu uzależnienia młodzieży m.in. od internetu, a co za tym idzie o niebezpieczeństwach cyfrowego świata, jak i uzależnieniach od innych środków, takich jak alkohol czy narkotyki. Jakie zachowania powinny zaniepokoić rodzica, nauczyciela? Jakie sygnały mogą wskazywać na problem z uzależnieniem? Jak postępować w trudnych sytuacjach? Jak rozmawiać o problemach? Gdzie szukać pomocy? Odpowiedzi na tego typu i podobne pytania można było uzyskać podczas przeprowadzonych spotkań. Miejmy nadzieję, że wskazówki, informacje oraz osobiste doświadczenia, którymi z uczestnikami podzielił się Pan Dobromir Makowski przyczynią się do właściwego rozpoznawania, szybkiego reagowania oraz przede wszystkim do zapobiegania problemom związanym z uzależnieniami.

 Fot. ZS Nr 1 w Bratoszewicach

 • Prowadzący spotkania Dobromir Makowski oraz Beata Jachurska, Dyrektor w ZS nr 1 w Bratoszewicach
 • Spotkanie z Dobromirem Makowskim w ZS nr 1 w Bratoszewicach
 • Spotkanie z Dobromirem Makowskim w ZS nr 1 w Bratoszewicach

    

Spotkanie profilaktyczne z elementami teatralnymi

W dniach  25-27 kwietnia 2022 r. dzięki środkom finansowym Gminy Stryków przeznaczonym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na lata 2022-2023 uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych wzięli udział w spotkaniach profilaktycznych z elementami teatralnymi dotyczących problemu narkomanii wśród młodych ludzi. Przedstawiona uczniom podczas spotkań sztuka „W podziemiach metra – Drzazgi” jest swoistą przestrogą dla ludzi młodych, którzy lekkomyślnie brną w nieznany im świat i nie zastanawiają się nad konsekwencjami swoich decyzji oraz protestem przeciw narkomanii. Spotkania zrealizowane przez Pana Krzysztofa Kaczmarka i jego Teatr „ZWIERCIADŁO” stanowiły ucztę artystyczną dla widzów i spotkały się z olbrzymim przyjęciem przez młodą widownię. Okazały się również dla niej wielkim przeżyciem oraz inspiracją do refleksji na przyszłość. Z uczniami pozostało credo, jakie Teatr wyznacza sobie jako przewodnik:

„JEŚLI CHOCIAŻ JEDEN WIDZ WYJDZIE Z NASZEGO SPEKTAKLU
Z POSTANOWIENIEM, ŻE NA STADION NIE ZABIERZE PAŁKI CZY NOŻA,
NIE WEŹMIE UDZIAŁU W BÓJKACH ULICZNYCH,
NIE BĘDZIE BRAĆ NARKOTYKÓW I PRZESTANIE PIĆ ALKOHOL,
PRZECIWSTAWI SIĘ AGRESJI,
BĘDZIE TO NASZ WIELKI SUKCES!”

 • Spotkania profilaktyczne z elementami teatralnymi
 • Spotkania profilaktyczne z elementami teatralnymi
 • Spotkania profilaktyczne z elementami teatralnymi
 • Spotkania profilaktyczne z elementami teatralnymi
 • Spotkania profilaktyczne z elementami teatralnymi
 • Spotkania profilaktyczne z elementami teatralnymi
 • Spotkania profilaktyczne z elementami teatralnymi
 • Spotkania profilaktyczne z elementami teatralnymi
 • Spotkania profilaktyczne z elementami teatralnymi
 • Spotkania profilaktyczne z elementami teatralnymi

    

 

Kampania "Powstrzymaj pijanego kierowcę"

Jak powstrzymać pijanego kierowcę?

Każdego dnia możesz spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę. Pamiętaj, że stanowi on śmiertelne zagrożenie. Powstrzymanie nietrzeźwego kierującego to absolutna konieczność – w przeciwnym razie może dojść do tragedii. Sprawdź, jaka powinna być Twoja reakcja.

Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek zauważysz dziwne zachowanie kierowcy na drodze, które może świadczyć o tym, że jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, niezwłocznie powiadom policję. Zadzwoń pod numer 112. Podczas rozmowy określ miejsce, w którym się znajdujesz i powiedz, jakie zachowania kierowcy wzbudzają Twój niepokój. Opisz jego samochód (numery rejestracyjne, marka, kolor).

Po zakończeniu rozmowy poczekaj na reakcję policji lub zastanów się, czy jesteś w stanie samodzielnie podjąć interwencję, pamiętając przy tym o swoim bezpieczeństwie. Możesz skonsultować swój plan działania telefonicznie z policjantem i np. jechać w bezpiecznej odległości za samochodem kierowanym przez nietrzeźwego, informując na bieżąco o trasie, którą pokonujesz.

Nigdy nie zapominaj o własnym bezpieczeństwie. Powstrzymaj się od podejmowania na własną rękę pościgów za pijanym kierowcą czy zajeżdżania mu drogi. Weź pod uwagę, że osoby pod wpływem alkoholu mogą być agresywne i stwarzać zagrożenie. Zawsze rozsądnie oceniaj sytuację, w jakiej się znajdujesz. Reaguj adekwatnie. Zrezygnuj z bezpośredniej interwencji, jeśli nietrzeźwy kierowca jest silniejszy fizycznie, rozdrażniony i pobudzony.

Możesz zdecydować się na fizyczne powstrzymanie kogoś od jazdy, jeśli masz przekonanie, że jego opór nie będzie duży lub będziesz w stanie bez trudu go przełamać (np. jeśli kierowca jest tak pijany, że ledwo trzyma się na nogach lub posiadasz znaczącą fizyczną przewagę). Zawsze warto poprosić drugą osobę, by pomogła Ci w interwencji. Wspólnie poczekajcie na przyjazd policji.

Jeśli kierowca, który wyraźnie jest pijany, zatrzyma się (np. na światłach czy na poboczu), możesz zareagować, korzystając z prawa do ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku. W ramach tzw. zatrzymania obywatelskiego możesz otworzyć drzwi samochodu pijanego kierowcy i wyciągnąć kluczyki, uniemożliwiając mu w ten sposób dalszą jazdę. Bądź stanowczy – wyraź swój sprzeciw wobec jazdy pod wpływem alkoholu, uświadom ryzyko, z jakim się wiąże. Możesz odwołać się do prawa i surowych kar za prowadzenie w stanie nietrzeźwości oraz do emocji, wskazując na możliwość spowodowania tragedii na drodze. Następnie poczekaj na przyjazd policji.

Pamiętaj – pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie. Od tego, czy zareagujesz, może zależeć czyjeś życie. Nigdy nie przymykaj oka na niebezpieczne sytuacje na drodze.

Prawidłowe formy reakcji pokazują filmy:

Co grozi za prowadzenie po alkoholu?

W Polsce najczęściej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi czasowa utrata prawa jazdy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za jazdę po spożyciu alkoholu – gdy jego zawartość we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila (stan po użyciu alkoholu) – grozi do 30 dni aresztu (może być w zawieszeniu) lub do 5000 zł grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów do lat trzech. Jeśli stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila (mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości), kierowcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do dwóch lat (bezwzględna lub w zawieszeniu) oraz utrata prawa jazdy do 10 lat. Ponadto dane kierowcy figurują na liście osób skazanych (osoba taka nie otrzyma zaświadczenia o niekaralności). Dodatkowo, w przypadku skazania nietrzeźwego kierowcy, sąd może orzec także inne środki karne, np. nawiązkę.

Od 1 lipca 2010 r. w Polsce dodatkowo zaostrzono niektóre kary dla kierowców jeżdżących w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwości. Jeśli kierujący pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek, wskutek którego inne osoby poniosą śmierć bądź doznają ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, straci prawo jazdy na zawsze. Taka sama kara spotka kierowcę, który spowoduje wypadek i ucieknie z miejsca zdarzenia. Zaostrzono także kary dla recydywistów. Jeśli kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego był wcześniej skazany za jazdę po pijanemu i złamał czasowy zakaz prowadzenia pojazdu, może zostać ukarany karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W poprzednim stanie prawnym przewidywano w takiej sytuacji karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków