Treść strony PROJEKT "KOMPLEKSOWE WSPARCIE II"

PROJEKT „KOMPLEKSOWE WSPARCIE II”

W okresie od kwietnia 2021 r.  do czerwca  2023 r. MGOPS w Strykowie realizuje projekt „Kompleksowe wsparcie II” współfinansowany ze środków EFS w ramach Poddziałania 9.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

      Całkowita wartość projektu 527 950,00 zł

Celem projektu jest:

1) Wzrost poziomu aktywności w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym, osobistym, rodzinnym, korzystania z dóbr kultury, e-usług niepełnosprawnych osób korzystających ze świadczeń MGOPS w Strykowie poprzez objęcie ich wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

2)  Podniesienie potencjału i perspektyw rozwoju dzieci uczęszczających na świetlicę środowiskową MGOPS w Strykowie poprzez wzmocnienie funkcji opiekuńczo wychowawczej świetlicy, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz umożliwienie im dostępu do zajęć rozwijających kompetencje w obszarze edukacyjnym, społecznym, kulturowym, obywatelskim.

3)  Zapewnienie możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych osobom starszym, o złym stanie zdrowia.

4) Psychologiczne wsparcie rodziców dzieci uczęszczających na świetlicę środowiskową.

W ramach projektu uczestnicy otrzymują:

  • wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;
  • usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
  • dodatkowe zajęcia na świetlicy środowiskowej (rozwijające kompetencje obywatelskie, kulturalne, kompetencje w zakresie     rozumienia i tworzenia informacji, oraz zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z psychologiem);
  • terapię psychologiczną.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków